MENY
Eskilstuna kommun

Hemlöshet och tiggeri

I Eskilstuna kommun bor och vistas personer som försörjer sig genom tiggeri. De har ont om pengar och har inte medel att ordna en egen bostad. Därför sover många av dem utomhus. Vissa av dem är medborgare i ett annat land än Sverige, vanligtvis ett annat EU-land.

Här finns svar på de vanligaste frågorna om vad som gäller och vad kommunen kan göra.

Är det lagligt att tigga i Sverige?
Ja, så länge man inte är väldigt påträngande, till exempel drar i någons kläder.

Kan en utländsk medborgare utvisas på grund av tiggeri?
Nej, eftersom det inte är olagligt att tigga.

Får man tigga var som helst?
Nej, det är endast tillåtet på offentlig plats. Det innebär allmänna vägar, gator, torg, parker och liknande.

Är organiserat tiggeri lagligt?
Det är brottsligt att tvinga någon att tigga, då kan det handla om människohandel, utpressning eller annat brott enligt brottsbalken.

Frivilligt samarbete är däremot lagligt.

Får man sova var som helst?
Det är inte olagligt att sova utomhus på allmän plats. Ibland kan det finnas skäl att avvisa hemlösa som sover utomhus, exempelvis om personer utgör en fara för trafikanter eller hindrar det allmänna från att utföra sina sysslor. I dessa fall är det en polisiär uppgift att avvisa personerna.

Det är däremot inte lagligt att under en längre period bosätta sig på privat mark. Där är det i första hand Kronofogden som avhyser hemlösa om markägaren ansöker om en så kallad handräckning.

Vilket stöd är kommunen skyldig att ge till en utländsk medborgare?
Den som är i Sverige tillfälligt kan få begränsad hjälp av kommunen. Det kan handla om akuta nödsituationer för att hjälpa personen att få sjukvård, identitetshandlingar eller ta sig till sitt hemland.

Socialtjänsten kan vara skyldig att ingripa enligt LVU¹ och LVM² om någon riskerar att fara illa.

Däremot har kommunen möjlighet att ge stöd till föreningsliv, organisationer och trossamfund som engagerar sig i frågan och exempelvis ordnar boende, mat eller annat stöd.

¹ Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga
² Lag om vård av missbrukare i vissa fall

Har en utländsk medborgare rätt till vård?
EU/EES-medborgare som vistas i Sverige har rätt till subventionerad medicinskt nödvändig vård. Den som är medborgare i ett land utanför Norden behöver visa upp ett sjukförsäkringskort.

Hur länge får personer från andra länder vara i Sverige?
Medborgare från EU/EES-länder får besöka Sverige fritt i tre månader, oavsett om de söker jobb eller inte. Det finns inget krav på visum eller försörjning men de måste ha ett pass eller ID-kort. Om en EU/EES-medborgare lämnar landet och sedan kommer tillbaka kan personen stanna tre månader på nytt.

Vad kan socialtjänsten ge för stöd?
Personer som befinner sig i en nödsituation och behöver hjälp med grundläggande behov kan ansöka om det hos socialtjänsten. Socialförvaltningen agerar också utifrån egna iakttagelser samt på anmälningar om oro för någon annan. Då kontaktar socialtjänsten personen som verkar behöva stöd. Det är dock upp till personen själv om hen vill ta emot hjälp, så vida inte det gäller barn som far illa, psykisk ohälsa eller missbruksproblematik och det finns risk att någon blir skadad.

Vad gör kommunen för personer utan tak över huvudet?
Kommunen ger stöd till Härbärget, som drivs av Eskilstuna Stadsmission. Kommunen undersöker även möjligheter att öppna ett eget sommarhärbärge under sommaren, då Härbärget stänger.

På sikt verkar kommunen för att få till stånd en certifierad Stadsmission som drivs av ideella krafter, med stöd från kommun, kyrkan och andra organisationer. En stadsmission riktar sig inte endast till vissa grupper utan den arbetar brett med människor i utsatta situationer. Arbetet med att få till stånd en stadsmission har pågått i flera år och vi hoppas att vi snart äntligen ska få en sådan.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Eskilstuna direkt

Eskilstuna kommuns kontaktcenter

Öppettider

Besökstid Eskilstuna
Måndag-fredag 07.30-16.00


Besökstid Torshälla
Måndag-fredag 10.00-12.00,
13.00-16.00

Telefontid
Måndag-torsdag 08.00-16.30
Fredag 08.00-16.00

Dag före röd dag och klämdag 08.00-13.00

Besöksadress

Värjan, Alva Myrdals gata 5, Eskilstuna
Kvarnen, Storgatan 26, Torshälla