MENY
Eskilstuna kommun

Kontakta socialjouren

Socialjouren är anträffbar kvällar och helger när övriga delar av Socialförvaltningen inte är tillgängliga. Du når dem genom att ringa 112 och fråga efter socialjouren.

Verksamheten är inriktad mot akuta sociala problem. Vid tidspress prioriterar socialjouren alltid ärenden där barn och ungdom är inblandade.

Socialjourens uppgifter är:

  • rådgivning, hänvisning och upplysning
  • biståndsbedömning enligt Socialtjänstlagen (SoL)
  • stödjande eller utredande samtal
  • hembesök
  • åtgärder enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU)
  • åtgärder enligt lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM)

Socialjouren finns i tjänst vardagar 17-00 vardagar och 15 -02 fredag, lördag och söndag. Du når dem genom att söka socialjouren på 112. Meddela ditt telefonnummer så ringer socialsekreterare upp.

För ärenden rörande barn och våld i nära relation kan du också söka socialjourens socialsekreterare i beredskap övrig tid.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Socialjouren
Öppettider

Måndag-torsdag 15.00-00.00
Fredag-söndag 15.00-02.00

Kontakt

112