MENY
Eskilstuna kommun

Klaga eller reklamera ett köp

En reklamation innebär att du meddelar säljaren att du inte godtar varan eller tjänsten och att du talar om på vilket sätt den är felaktig. Du kan enligt konsumentköp/tjänstlagen reklamera en vara eller tjänst i tre år.

Om det gäller arbete på mark, byggnader eller anläggningar på mark, i vatten eller på andra så kallade fasta saker är den längsta tiden för reklamation i stället tio år från att uppdraget avslutades.

Tänk på att du måste reklamera till säljaren inom så kallad skälig tid, efter att du upptäckt felet. Reklamerar du inom två månader från det att du märkte felet har du reklamerat i rätt tid!

Fel på en vara som visar sig inom sex månader anses vara ursprungliga fel om inte annat visas eller att det objektivt är oförenligt med varans eller felets art att tillämpa sexmånaderspresumtionen. Säljaren behöver inte ta ansvar för felet om han kan visa att du har orsakat felet genom att till exempel inte följa skötselråd eller vanvårdat varan. Efter sex månader är det du som köpare som ska bevisa att felet har funnits från början. Kom ihåg att alltid reklamera så snart som möjligt!

Så här går du tillväga om du vill klaga på/reklamera en vara eller en tjänst:

Steg 1 - Klaga själv
Om du är missnöjd med en vara eller en tjänst är det första du ska göra att kontakta butiken/näringsidkaren och tala om varför du är missnöjd. Genom Konsumentverkets Klagoguidelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster får du hjälp med att klaga på/reklamera en vara eller tjänst till ett företag. Klagoguiden hjälper dig att skriva en reklamation. Det finns olika typer av klagobrev beroende på om du har köpt en vara eller en tjänst. Klagoguiden kan också hänvisa dig vidare till personlig hjälp och rådgivning.

I klagoguiden hittar du information om dina rättigheter som konsument, vilken hjälp du kan få av oss konsumentvägledare och vart du kan vända dig för att få en tvist prövad. Klagoguiden är ett samarbete mellan Konsumentverket och Allmänna Reklamationsnämnden (ARN).

Steg 2 - Kontakta konsumentvägledningen

Om du behöver mer information i hur du ska reklamera kan du kontakta konsumetvägledningen. Till oss kan du vända dig med dina frågor när du inte är nöjd med en vara eller en tjänst. Vårt arbete innebär att vi ger opartiska råd till båda parter i en tvist.

Steg 3 - Gör en anmälan

Kommer du och företaget inte fram till en lösning kan du som konsument anmäla tvisten till exempelvis Allmänna reklamationsnämnden. För information och blanketter se Allmänna reklamationsnämndenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Konsumentvägledning
Öppettider

Telefontid: måndag klockan 9.00-11.00.

Endast förbokad besök.

Postadress

Konsumentvägledning, Eskilstuna Kommun, 631 86 Eskilstuna