MENY
Eskilstuna kommun

Frågor och svar om flyktingmottagandet

Här samlar vi vanliga frågor och svar om hur vi jobbar med flyktingmottagandet i Eskilstuna.

Ensamkommande barn och ungdomar

Hur många barn kommer till Eskilstuna i dagsläget?
Under första kvartalet 2016 kom det tio ensamkommande barn till Eskilstuna.

Hur tas barnen emot när de kommer till Eskilstuna?
Alla barn som kommer får en god man, någonstans att bo och börja i skolan.

Vad gör jag om jag möter ett ensamkommande barn som behöver hjälp? 
Om du möter ett ensamkommande barn i Eskilstuna – hjälp det att få kontakt med Socialtjänstens mottagningsenhet (dagtid) eller polisen (kvälls- eller nattetid). De tar hand om barnet och hjälper det att komma till ett boende för ensamkommande där barnet får allt det behöver.

Socialtjänstens mottagningsenhet nås på telefon 016-710 29 77. Polisen 114 14 eller 112 vid akuta situationer.

Hur hittar ni boende till ensamkommande flyktingbarn – kan jag som privatperson hjälpa till?
Eskilstuna kommun arbetar intensivt med att hitta boende till de många ensamkommande barn som kommer hit. Framför allt placeras barnen i familjehem och så kallade Hem för vård och boende i kommunens regi. Läs mer och anmäl intresse om att bli familjehem

Vi får dagligen erbjudanden om att hyra privatbostäder, men i den mån vi involverar privata aktörer är det enbart när dessa kan erbjuda lokaler som är godkända som boende för verksamhet (det vill säga att det finns bygglov för att bedriva så kallat boendeverksamhet).

Hur kommer Eskilstuna att agera om ökningen av ensamkommande barn fortsätter?
Socialförvaltningen och Eskilstuna kommun följer situationen, har dagliga kontakter med Migrationsverket och agerar i olika sammanhang så att barnen så snabbt som möjligt får hjälp.

Har Eskilstuna inte kunnat förutse ökningen?
Nej. Ingen har kunnat förutse denna kraftiga ökning. Prognoserna har legat på en betydligt lägre nivå.

Vilket ansvar har Eskilstuna kommun för barnen?
Eskilstuna kommun ansvarar för mottagandet av ensamkommande barn, flickor och pojkar under 18 år som saknar vårdnadshavare.

Vad gör Eskilstuna kommun för att ta hand om alla barn?
Socialförvaltningen öppnar löpande fler boenden med platser för fler barn. Vi rekryterar även personal för att bemanna boendena.

Hur påverkas arbetsmiljön för Eskilstuna kommuns medarbetare?
Läget är ansträngt, men under kontroll. Många medarbetare arbetar intensivt för att möta behoven när allt fler ensamkommande har kommer. Den senaste tiden har dock trycket ökat ytterligare vilket man försöker möta med att rekrytera personal och öppna nya boenden.

Hur mår barnen?
Många lever i oro och osäkerhet efter att ha lämnat sin familj och efter en lång, tuff resa. De är också oroliga för framtiden. De allra flesta mår dock efter omständigheterna bra och har en stor kapacitet och drivkraft.

Finns det överbeläggningar på boendena?
Tidvis. Vi jobbar dock hela tiden för att undvika detta. Nya boendeplatser tas fram löpande och barn anvisas vidare till andra kommuner.

Flyktingmottagandet

Varför måste Eskilstuna ta emot flyktingar?
Det är ett mycket hårt tryck i hela Europa och Sverige med över 1000 nya asylsökande varje dag. Vi tycker att det är självklart att Eskilstuna kommun är med och bidrar så gott vi kan för att lösa den akuta situationen.

Varifrån kommer flyktingarna?
Den största delen är familjer som flytt kriget i Syrien, men det kommer också människor från Afghanistan, Irak, Eritrea och Somalia.

Vad menas med tillfälligt boende och ankomstboende?
De första dagarna i Sverige bor asylsökande på ett så kallat ankomstboende. Det är ett tillfälligt boende där asylsökande enbart stannar under de dagar som det tar att registrera asylansökan.

Vad menas med evakueringsboende?
Om migrationsverket och leverantörernas boendeplatser inte räcker till får asylsökande flytta till evakueringsplatser som kommuner ansvarar för. I Eskilstuna finns idag ett evakueringsboende. 

Vad kostar det för kommunen med evakueringsboende?
Kommunen kan söka ersättning i efterskott för de kostnader som uppstår för tillfälliga boendeplatser som ett evakueringsboende. Ersättningen betalas ut av Migrationsverket och avser boende, mat och personalkostnader.

Vad har grannar till ett boende för möjlighet att påverka och få information?
När kommunen köper eller bygger en fastighet för att själv driva boende har de närmaste grannarna möjlighet att lämna synpunkter under bygglovsprocessen, i de fall där detaljplanen för fastigheten måste ändras.

Vi strävar efter att så snart som möjligt informera boende i närområdet.

Varför har vi inte fått information om flyktingboende i vårt område?
Det är hårt tryck nu i hela Europa och Sverige med 1000 nya asylsökande varje dag som måste ha någonstans att bo. Det är därför svårt för Migrationsverket att hinna med att informera kommuner om nya boenden. Om du inte har fått information är det för att det har gått så snabbt att vi inte hunnit med. Vi strävar självklart efter att informera så fort som möjligt.

Hur många flyktingar tar Eskilstuna emot?
Eskilstuna har hittills i år tagit emot 465 flyktingar som fått uppehållstillstånd i Sverige och blivit placerade i vår kommun. Det handlar i första hand om familjer från Syrien. Nyanlända ska ha tillgång till kommunal verksamhet och service, på samma villkor som andra kommuninvånare. Staten ersätter Eskilstuna kommun för kostnader kring mottagandet.

Utöver detta tar vi emot ensamkommande flyktingbarn som söker asyl eller har fått uppehållstillstånd.

Vad kostar det kommunen att ta emot flyktingar?
För varje flykting som tas emot får kommunen en schablonersättning från staten. Den täcker kostnader för mottagandet och praktisk hjälp vid bosättning, introduktionsinsatser samt merkostnader i skola, förskola, fritidshem och barnomsorg, utbildning i svenska för invandrare, samhällsorientering, tolk med mera.

Vad gör jag om jag vill arbeta med flyktingar eller ensamkommande barn och unga?
Rekryteringen för dessa tjänster hanteras som andra rekryteringar i kommunen. Vi har en rekryteringsenhet som samordnar allt arbete på uppdrag av respektive verksamhet. Tjänsterna publiceras löpande på eskilstuna.se/ledigajobb. Har du frågor är du välkommen att kontakta rekryteringsenheten på 016-710 70 77.

Har du några andra funderingar är du alltid välkommen att ringa oss på 016-710 10 00, så hjälper vi dig att komma i kontakt med rätt person i frågan.

På Krisinformation.se finns fler frågor och svarlänk till annan webbplats om myndigheternas arbete med flyktingsituationen.

Här samlar vi vanliga frågor och svar om flyktingsituationen i Eskilstuna.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.