MENY
Eskilstuna kommun

Parter och ansvarsfördelning i flyktingmottagandet

Inom mottagandet av flyktingar och ensamkommande flyktingbarn samverkar en rad olika parter och myndigheter. Här följer en kort summering av de olika aktörernas roller.

Parter och ansvarsfördelning i flyktingmottagandet

Migrationsverket erbjuder asylsökande boende och pengar till mat under tiden de väntar på besked i asylärendet. De betalar ut statlig ersättning till kommuner och landsting. Migrationsverket tar fram prognoser om hur många flyktingar som väntas komma till Sverige och de ansvarar för bosättning av kvotflyktingar.

Länsstyrelsen tecknar överenskommelser med kommuner om mottagande av nyanlända. De ska stötta kommunerna i deras beredskap att ta emot nyanlända och de ska arbeta för att det finns en god regional samverkan mellan berörda aktörer som har uppdrag inom mottagandet av nyanlända.

Arbetsförmedlingen har det samordnade ansvaret för etableringen av nyanlända som fått uppehållstillstånd. Det innebär såväl planering och samordning för individens insatser som samordning mellan aktörer. Arbetsförmedlingen beslutar om etableringsersättning och de ansvarar också för bosättning av asylsökande som fått uppehållstillstånd.

Kommunen ansvarar för det initiala mottagandet samt praktiskt stöd och vägledning under den första tiden. Kommunen anordnar SFI – svenska för nyanlända, samhällsorientering, skola och barnomsorg samt andra kommunala insatser som erbjuds på lika villkor som för alla andra.

Försäkringskassan är1 ansvarig för utbetalning av etableringsersättning, etableringstillägg samt andra ersättningar såsom barnbidrag med mera.

Landstinget ansvarar för att en kostnadsfri hälsoundersökning erbjuds den nyanlände samt akut vård/vård som inte kan anstå. Asylsökande barn får samma hälso- och sjukvård inklusive tandvård som övriga barn i Sverige. Vid uppehållstillstånd gäller samma regler som för alla invånare – vuxna och barn.

Civilsamhället deltar i olika omfattning beroende på vilka aktörer som finns lokalt. De frivilliga organisationerna fyller en viktig roll, speciellt för aktiviteter efter arbetstid.

Så här fungerar mottagandet för ensamkommande barn i kommunen

Process för ensamkommande barn

Så här fungerar mottagandet för flyktingar generellt

Process för flyktingmottagande

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Integrationsfrågor