MENY
Eskilstuna kommun

Invandring och integration

Eskilstuna kommun arbetar brett och aktivt för att skapa förutsättningar för integration av alla kommuninvånare. Med utgångspunkt i FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna gäller lika rättigheter, möjligheter och skyldigheter för alla oavsett bakgrund.

Målet är att skapa en samhällsgemenskap med mångfald som grund. En god samhällsutveckling blir bara möjlig om den kännetecknas av ömsesidig respekt för olikheter inom de gränser som följer av våra grundläggande demokratiska värderingar, något som alla ska vara delaktiga i och medansvariga för.

Flyktingmottagandet i Eskilstuna

Det kommer drygt 1 000 flyktingar med uppehållstillstånd till Eskilstuna varje år, inklusive ensamkommande flyktingbarn. Sedan 2010 är det Arbetsförmedlingenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönstersom är huvudansvarig för etableringen av flyktingar i Sverige. Under introduktionstiden om två år är det svenska staten via Försäkringskassanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, som betalar ut ersättning till flyktingarna.

Här kan du läsa mer om ansvarsfördelningen i flyktingmottagandet

Kommunens ansvar

När man söker asyl i Sverige hänvisas man vanligen först till en flyktingförläggning. Det finns även personer som söker asyl och bor hos släktingar i eget boende i kommunerna. Där har Migrationsverket det fulla ansvaret. Det övergår först till Arbetsförmedlingen och kommunen när personen fått permanent uppehållstillstånd. Om den asylsökande har barn så har vistelsekommunen ansvar för att de får gå i skola.

Mer information om flyktingmottagande, lagar och förordningar hittar du på Migrationsverkets webbplatslänk till annan webbplats.


Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Integrationsfrågor