Ett hjälpmedel kan hjälpa dig att bli mer aktiv, delaktig och självständig. Hjälpmedel kan vara olika produkter som till exempel rollator och toalettförhöjning men även olika former av teknik.

Så här gör du om du behöver hjälpmedel

För att få ett utprovat hjälpmedel måste först behovet utredas och bedömas av en så kallad förskrivare. Förskrivare finns inom Region Sörmland och i Eskilstuna kommun.

Läs mer om de vanligaste grupperna av hjälpmedel och kontaktvägar nedan:

Om du behöver gånghjälpmedel och andra hjälpmedel som används för aktivitet i det dagliga livet ska du vända dig till din vårdcentral. Om du inte kan ta dig till din vårdcentral eller om hjälpmedlet behöver provas i din hemmiljö får du hjälp av arbetsterapeut eller fysioterapeut från kommunen. Kontakta då någon av kommunens rehabassistenter:

  • Om du bor i eget boende: ring 016-710 50 13.
  • Om du har hjälp inom område funktionshinder (LSS-boende, socialspykiatri-boende eller personlig assistans): ring 016-710 25 18.
  • Om du bor i ett äldreboende eller demensboende: kontakta arbetsterapeut eller fysioterapeut på boendet.

Om du behöver inkontinenshjälpmedel och/eller urologiska hjälpmedel ska du kontakta din vårdcentral. Om du har hemsjukvård ska du kontakta din sjuksköterska i kommunen.

Region Sörmlandansvarar för syn- och hörselhjälpmedel.

Vissa enklare produkter förskrivs inte utan de får du köpa själv. Det finns många bra och smarta artiklar i öppen handel som också kan fungera som ett hjälpmedel. Exempelvis finns burköppnare, anti-halkmattor, telefoner med stora siffror och extra långa skohorn.

När du beviljats hjälpmedel, avgifter

Du får låna de flesta hjälpmedlen kostnadsfritt.

När du inte längre behöver hjälpmedel ska de ska lämnas tillbaka till Hjälpmedelscentralen eller din vårdcentral. Skrymmande hjälpmedel hämtas alltid av Hjälpmedelscentralen. Har varken du eller någon anhörig möjlighet, kan du kontakta Hjälpmedelscentralen för hjälp med hämtning. I sista hand kan du kontakta din arbetsterapeut eller fysioterapeut.

Om hjälpmedlet tappas bort, förstörs eller inte lämnas tillbaka kan du bli ersättningsskyldig.

Uppdaterad: 20 januari 2023