Ett hjälpmedel kan hjälpa dig att bli mer aktiv, delaktig och självständig. Hjälpmedel kan vara olika produkter som till exempel rollator och toalettförhöjning men även olika former av teknik.

Så här gör du om du behöver hjälpmedel

För att få ett utprovat hjälpmedel måste först behovet undersökas av någon som har behörighet att beställa ett hjälpmedel. Beställare finns inom Region Sörmland och i Eskilstuna kommun.

Läs mer om de vanligaste grupperna av hjälpmedel och kontaktvägar nedan:

För denna grupp av hjälpmedel är det vårdcentral eller kommun som ansvarar för beställning. Behöver bedömning och utprovning ske i din bostad är det arbetsterapeut eller fysioterapeut i kommunen som hjälper dig att få tillgång till ett hjälpmedel. Vänd dig då till Eskilstuna direkt.

Bor i något av kommunens särskilda boenden så kontaktar du boendets ansvariga arbetsterapeut eller fysioterapeut.

Behovet av inkontinenshjälpmedel föregås alltid av en utredning av dina besvär. Vänd dig till din vårdcentral. Har du hemsjukvård vänder du dig till sjuksköterska i kommunen.

Region Sörmlandansvarar för syn- och hörselhjälpmedel.

Vissa enklare produkter förskrivs inte utan de får du köpa själv. Det finns många bra och smarta artiklar i öppen handel som också kan fungera som ett hjälpmedel. Exemplevis finns burköppnare, anti-halkmattor, telefoner med stora siffror och extra långa skohorn.

När du beviljats hjälpmedel, avgifter

De flesta hjälpmedlen får du låna kostnadsfritt och de ska lämnas tillbaka när du inte längre har behov av dom. Återlämning sker till Hjälpmedelscentralen eller närmaste vårdcentral. Du kan också kontakta din arbetsterpeut/fysioterapeut. Om hjälpmedlet tappas bort, förstörs eller inte lämnas tillbaka kan du bli ersättningsskyldig.

Uppdaterad: 30 mars 2021