Träffar och aktiviteter för anhöriga

Här hittar du som anhörig föreläsningar, samtalsgrupper, mötesplatser, utbildningar med mera. Aktiviteterna är kostnadsfria och genomförs hos Anhörigcentrum, om det inte står något annat.

Prenumerera gärna på vårt nyhetsbrev för att hålla dig uppdaterad om vad som händer på Anhörigcentrum. Mejla ditt för- och efternamn till oss på anhorigcentrum@eskilstuna.se så registrerar vi dig.

Vi erbjuder individuella råd och stödsamtal på plats, per telefon eller utomhus, kanske som en samtalspromenad. Du behöver inte klara allt själv, vi finns för dig som anhörig. Kontakta oss på 016-710 71 94 eller anhorigcentrum@eskilstuna.se

Hälsningar från Anna, Kerstin, Linnea och Maria.

Anhörigcentrum bjuder in till kostnadsfria återhämtnings-träffar.

Att vara anhörig kan ibland göra att man sätter sitt eget välmående åt sidan för att ta hand om sin närstående. I denna samtalsgrupp får du verktyg och tips i hur du kan öka ditt eget välmående.

Vi bjuder på fika.

Tid:
Självmedkänsla & Acceptans del 1: 12e november kl: 16.00-17.30
Självmedkänsla & Acceptans del 2: 26e november kl: 16.00-17.30

Plats: Anhörigcentrum, Knut Hellbergsgatan 1

Anmälan: 016-710 71 94 eller anhorigcentrum@eskilstuna.se

Varmt välkommen hälsar Anna och Linnea

Anhörigcentrum bjuder in till kostnadsfri samtalsgrupp och utgår från ett gemensamt studiematerial som fokuserar på dig som anhörig. Livet ändras och då kan det kännas bra att träffa andra i liknande situation och veta du inte är ensam med dina känslor och tankar.
Vi bjuder på kaffe och kaka.

Tid: Torsdagar 10.30-12.00
29/8, 12/9, 26/9, 24/10.

Plats: Anhörigcentrum, Knut Hellbergsgatan 1, Eskilstuna

Anmälan: 016-710 71 94 eller anhorigcentrum@eskilstuna.se

Varmt välkommen hälsar Anna och Maria

Anhörigcentrum bjuder in till kostnadsfri samtalsgrupp och utgår från ett gemensamt studiematerial som fokuserar på dig som anhörig. Livet ändras och då kan det kännas bra att träffa andra i liknande situation och veta att du inte är ensam med dina känslor och tankar. Vi bjuder på kaffe och kaka.

Tid: Onsdagar 13.30-15.00
25/9, 16/10, 30/10, 6/11.

Plats: Anhörigcentrum, Knut Hellbergsgatan 1, Eskilstuna

Anmälan: 016-710 71 94 eller anhorigcentrum@eskilstuna.se

Varmt välkommen hälsar Anna och Maria

Anhörigcentrum bjuder in till kostnadsfri samtalsgrupp och utgår från ett gemensamt studiematerial som fokuserar på dig som anhörig. Lever du tillsammans med en partner med psykisk ohälsa och är intresserad av att träffa andra i liknande situation, då är du välkommen att anmäla dig till denna grupp. Du väljer själv hur mycket eller hur lite du vill dela med dig av din situation och gruppen avlägger tysthetslöfte vid cirkelns start.
Vi bjuder på kaffe och kaka.

Tid: När det finns tillräckligt många intresserade. Ange gärna önskemål om tid eller veckodag.

Plats: Anhörigcentrum, Knut Hellbergsgatan 1

Anmälan: 016-710 71 94 eller anhorigcentrum@eskilstuna.se

Varmt välkommen hälsar Kerstin och Linnea

Livet blir inte alltid som man tänkt sig. Livet ändras och då kan det kännas bra att träffa andra i liknande situation och veta jag är inte ensam med mina känslor och tankar. Anhörigcentrum bjuder in till samtalsgrupp och utgår från ett gemensamt studiematerial som fokuserar på DIG som anhörig!

Tid: När det finns tillräckligt många intresserade. Ange gärna önskemål om tid eller veckodag.

Plats: Anhörigcentrum, Knut Hellbergsgatan 1

Anmälan: 016-710 71 94 eller anhorigcentrum@eskilstuna.se

Varmt välkommen hälsar Anna och Maria

Anhörigcentrum bjuder in till kostnadsfri samtalsgrupp och utgår från ett gemensamt studiematerial som fokuserar på dig som anhörig. Livet blir inte alltid som vi tänkt oss och då kan det kännas bra att träffa andra i liknande situation och veta du inte är ensam med dina känslor och tankar. Du väljer själv hur mycket eller hur lite du vill dela med dig av din situation och gruppen avlägger tysthetslöfte vid cirkelns start.
Vi bjuder på kaffe och kaka.

Tid: När det finns tillräckligt många intresserade. Ange gärna önskemål om tid eller veckodag.

Plats: Anhörigcentrum, Knut Hellbergsgatan 1, Eskilstuna

Anmälan: 016-710 71 94 eller anhorigcentrum@eskilstuna.se

Varmt välkommen hälsar Kerstin och Linnea

Ibland kan det kännas ensamt, svårt och förvirrande att som förälder stå vid sidan om sitt barn när de mår dåligt. Vad ska jag säga? Hur ska jag bete mig? Finns det andra som har det så här?

Anhörigcentrum bjuder in till kostnadsfri samtalsgrupp för dig som är förälder till vuxet barn med psykisk ohälsa. Det kan handla om till exempel ångest, depression, bipolär sjukdom samt psykosproblematik. I samtalsgruppen kommer du att få möjlighet att träffa andra personer i liknande situation. Du väljer själv hur mycket eller hur lite du vill dela med dig av din situation och gruppen avlägger tysthetslöfte vid cirkelns start.
Vi bjuder på kaffe och kaka.

Tid: När det finns tillräckligt många intresserade. Ange gärna önskemål om tid eller veckodag.

Plats: Anhörigcentrum, Knut Hellbergsgatan 1, Eskilstuna

Anmälan: 016-710 71 94 eller anhorigcentrum@eskilstuna.se

Varmt välkommen hälsar Kerstin och Linnea

Anhörigcentrum bjuder in till kostnadsfri samtalsgrupp "Vuxensyskon" och utgår från ett gemensamt studiematerial som fokuserar på dig som anhörig.

Att vara syskon till någon med sjukdom eller funktionsnedsättning påverkar tillvaron på olika sätt. Det som är positivt, meningsfullt och berikande finns där och det är inte så komplicerat att hantera. Men det finns också tankar och känslor som inte alltid är så lätta att prata om.
Vi bjuder på kaffe och kaka.

Tid: När det finns tillräckligt många intresserade. Ange gärna önskemål om tid eller veckodag.

Plats: Anhörigcentrum, Knut Hellbergsgatan 1

Anmälan: 016-710 71 94 eller anhorigcentrum@eskilstuna.se

Varmt välkommen hälsar Kerstin och Linnea

Anhörigcentrum bjuder in till kostnadsfri samtalsgrupp och utgår från ett gemensamt studiematerial som fokuserar på dig som anhörig. Har du en förälder som lever med psykisk ohälsa och är intresserad av att träffa andra i liknande situation, då är du välkommen att anmäla dig till denna grupp. Du väljer själv hur mycket eller hur lite du vill dela med dig av din situation och gruppen avlägger tysthetslöfte vid cirkelns start.
Vi bjuder på kaffe och kaka.

Tid: När det finns tillräckligt många intresserade. Ange gärna önskemål om tid eller veckodag.

Plats: Anhörigcentrum, Knut Hellbergsgatan 1

Anmälan: 016-710 71 94 eller anhorigcentrum@eskilstuna.se

Varmt välkommen hälsar Kerstin och Linnea

Ibland blir livet inte som man tänkt sig. Livet ändras när en närstående får en cancerdiagnos och då kan det kännas bra att träffa andra i liknande situation som även har känslor och tankar som kan likna dina. Anhörigcentrum bjuder in till samtalsgrupp och utgår från ett gemensamt studiematerial som fokuserar på DIG som anhörig i den uppkomna situationen!

Tid: När det finns tillräckligt många intresserade. Ange gärna önskemål om tid eller veckodag.

Plats: Anhörigcentrum, Knut Hellbergsgatan 1

Anmälan: 016-710 71 94 eller anhorigcentrum@eskilstuna.se

Varmt välkommen hälsar Kerstin och Maria

 

Vad är Shared Reading?

Shared Reading är en metod för högläsning i grupp för dig som önskar återhämtning, tid för dig själv och en gemenskap med andra. Vi läser kortare texter på svenska; noveller och dikter – nya texter vid varje tillfälle. Ingen förberedelse behövs. I Shared Reading får du delta på dina egna villkor och utifrån dina egna förutsättningar. Du kan vara med och enbart lyssna, eller dela med dig av tankar och känslor som texterna ger.

Tid: När det finns tillräckligt många intresserade. Ange gärna önskemål om tid eller veckodag.

Plats: Anhörigcentrum, Knut Hellbergsgatan 1

Anmälan: 016-710 71 94 eller anhorigcentrum@eskilstuna.se

Varmt välkommen hälsar Maria

Här finns guidade mindfulness-övningar att ladda ner kostnadsfritt eller lyssna direkt i webbläsaren. För att ladda ner öppnar du länken och trycker på knappen "Ladda ner" uppe i högra hörnet.

Börja helst med att lyssna igenom introduktion till mindfulness (cirka sex minuter) innan du gör de andra övningarna.

Hitta en plats där du kan vara ostörd och följ instruktionerna i någon av övningarna.

Andningsankare

Kroppsscanning

Sittande meditation

Anhörigcentrum

Stöd till dig som hjälper och stöttar en familjemedlem, nära släkting, granne, vän eller annan medmänniska. 

Telefon:

Uppdaterad: 22 juli 2024