Träffar och aktiviteter för anhöriga

Här hittar du som anhörig föreläsningar, samtalgrupper, mötesplatser, utbildningar med mera. Aktiviteterna är kostnadsfria och genomförs hos Anhörigcentrum, om det inte står något annat.

Lena Johansson driver ett företag som heter Förändringseffekt. Hon är beteendevetare med inriktning mot psykologi samt diplomerad stresscoach.

Föreläsningarnas innehåll:
  • Vad stress är
  • Hur påverkas vi av stress
  • Olika delar i effektiv stresshantering
  • Vikten av återhämtning och hur vi kan återhämta oss
  • Faktorer som kan minska vår upplevelse av negativ stress
  • Andningsövning och avspänningsövning

Intentionen med föreläsningarna är att öka åhörares kunskap om vad stress är och hur de kan stärka sitt skydd mot negativ stress samt inbjuda till reflektion kring hur vi lever vårt liv.

Varje föreläsningar är fristående men du kan med fördel ta del av hela serien.

Tid: Onsdagar 10, 17 och 24 november klockan 16.30 – 18.00

Plats: Strigeln, Köpmangatan 2

Anmälan: 016-710 71 94 eller anhorigcentrum@eskilstuna.se

Varmt välkommen!

Vi erbjuder individuella råd och stödsamtal på telefon eller utomhus, kanske som en samtalspromenad. Du behöver inte klara allt själv, vi finns för dig som anhöriga i denna märkliga tid. Kontakta oss på 016-710 71 94 eller anhorigcentrum@eskilstuna.se

Hälsningar från Anna, Kerstin och Monika.

Anhörigcentrum bjuder in till kostnadsfri samtalsgrupp och utgår från ett gemensamt studiematerial som fokuserar på dig som anhörig. Livet ändras och då kan det kännas bra att träffa andra i liknande situation och veta du inte är ensam med dina känslor och tankar. Vi bjuder på kaffe och kaka.

Tid: Så snart vi får bedriva gruppverksamhet igen utifrån den rådande pandemin.

Plats: Anhörigcentrum, Knut Hellbergsgatan 1, Eskilstuna

Anmälan: 016-710 71 94 eller anhorigcentrum@eskilstuna.se

Varmt välkommen hälsar Anna och Monika.

Anhörigcentrum bjuder in till kostnadsfri samtalsgrupp och utgår från ett gemensamt studiematerial som fokuserar på dig som anhörig. Livet ändras och då kan det kännas bra att träffa andra i liknande situation och veta du inte är ensam med dina känslor och tankar. Vi bjuder på kaffe och kaka.

Tid: Så snart vi får bedriva gruppverksamhet igen utifrån den rådande pandemin.

Plats: Anhörigcentrum, Knut Hellbergsgatan 1, Eskilstuna

Anmälan: 016-710 71 94 eller anhorigcentrum@eskilstuna.se

Varmt välkommen hälsar Anna och Monika.

Vi erbjuder dig att delta i en kostandsfri samtalsgrupp där du får möjlighet att möta andra i sorgen, sorgebearbetning med intryck, frågor men framförallt känslor. Detta för att skapa möjlighet till strategier att bättre leva vidare i livet. Vi bjuder på kaffe och kaka.

Det är viktigt att få stöd i samband med sorg, att försöka hitta sig själv och att finna en meningsfullhet i livet utan att vara anhörig. Det kan många gånger vara svårt att hitta sin identitet då en del av livet kanske mycket har handlat om sin närståendes behov och stöd. Att försiktigt vänja sig vid ensamheten och finna mening i nya sammanhang är inte alltid lätt.

Tid: Så snart vi får bedriva gruppverksamhet igen utifrån den rådande pandemin.

Plats: Anhörigcentrum, Knut Hellbergsgatan 1, Eskilstuna

Anmälan: 016-710 71 94 eller anhorigcentrum@eskilstuna.se

Varmt välkommen hälsar Anna och Monika.

Anhörigcentrum bjuder in till samtalsgrupp och utgår från ett gemensamt studiematerial som fokuserar på dig som anhörig. Livet blir inte alltid som vi tänkt oss och då kan det kännas bra att träffa andra i liknande situation och veta du inte är ensam med dina känslor och tankar. Vi bjuder på kaffe och kaka.

Tid: När det finns tillräckligt många intresserade. Ange gärna önskemål om tid eller veckodag.

Plats: Anhörigcentrum, Knut Hellbergsgatan 1, Eskilstuna

Anmälan: 016-710 71 94 eller anhorigcentrum@eskilstuna.se

Varmt välkommen hälsar Kerstin och Linnéa.

Ibland kan det kännas ensamt, svårt och förvirrande att som förälder stå vid sidan om sitt barn när de mår dåligt. Vad ska jag säga? Hur ska jag bete mig? Finns det andra som har det så här?

Anhörigcentrum startar en samtalsgrupp för dig som är förälder till vuxet barn med psykisk ohälsa. Det kan handla om till exempel ångest, depression, bipolär sjukdom samt psykosproblematik. I samtalsgruppen kommer du att få möjlighet att träffa andra personer i liknande situation. Du väljer själv hur mycket eller hur lite du vill dela med dig av din situation och gruppen avlägger tysthetslöfte vid cirkelns start.

Antal tillfällen: Fyra

Antal deltagare: Sex till åtta

Tid: Torsdagar klockan 15.30 – 17.00 följande datum: 30 september, 14, 21 och 28 oktober.

Plats: Anhörigcentrum, Knut Hellbergsgatan 1, Eskilstuna

Anmälan: 016-710 71 94 eller anhorigcentrum@eskilstuna.se

Varmt välkommen hälsar Kerstin och Linnéa.

Anhörigcentrum bjuder in till kostnadsfri samtalsgrupp och utgår från ett gemensamt studiematerial som fokuserar på dig som anhörig.

Att vara syskon till någon med sjukdom eller funktionsnedsättning påverkar tillvaron på olika sätt. Det som är positivt, meningsfullt och berikande finns där och det är inte så komplicerat att hantera. Men det finns också tankar och känslor som inte alltid är så lätta att prata om.

Tid: Onsdagar klockan 16.30 – 18.00 följande datum: 1,8, 15 december 2021 och 12, 19 och 26 januari 2022.

Plats: Anhörigcentrum, Knut Hellbergsgatan 1

Anmälan: 016-710 71 94 eller anhorigcentrum@eskilstuna.se

Varmt välkommen hälsar Kerstin och Linnéa.

Här finns guidade mindfulness-övningar att ladda ner kostnadsfritt eller lyssna direkt i webbläsaren. För att ladda ner öppnar du länken och trycker på knappen "Ladda ner" uppe i högra hörnet.

Börja helst med att lyssna igenom introduktion till mindfulness (cirka sex minuter) innan du gör de andra övningarna.

Hitta en plats där du kan vara ostörd och följ instruktionerna i någon av övningarna.

Andningsankare

Kroppsscanning

Sittande meditation

Anhörigcentrum

Stöd till dig som hjälper och stöttar en familjemedlem, nära släkting, granne, vän eller annan medmänniska. 

Telefon:

Uppdaterad: 26 oktober 2021