Träffar och aktiviteter för anhöriga

Här hittar du som anhörig föreläsningar, samtalgrupper, mötesplatser, utbildningar med mera. Aktiviteterna är kostnadsfria och genomförs hos Anhörigcentrum, om det inte står något annat.

Du anmäler dig Anhörigcentrum, om det inte står något annat.

Samtalsgrupper

Anhörigcentrum bjuder in till kostnadsfri samtalsgrupp och utgår från ett gemensamt studiematerial som fokuserar på dig som anhörig. Livet ändras och då kan det kännas bra att träffa andra i liknande situation och veta du inte är ensam med dina känslor och tankar. Vi bjuder på kaffe och kaka.

Tid: Så snart vi får bedriva gruppverksamhet igen utifrån den rådande pandemin.

Plats: Anhörigcentrum, Knut Hellbergsgatan 1, Eskilstuna

Anmälan: 016-710 71 94 eller anhorigcentrum@eskilstuna.se

Varmt välkommen hälsar Anna och Monika

Anhörigcentrum bjuder in till kostnadsfri samtalsgrupp och utgår från ett gemensamt studiematerial som fokuserar på dig som anhörig. Livet ändras och då kan det kännas bra att träffa andra i liknande situation och veta du inte är ensam med dina känslor och tankar. Vi bjuder på kaffe och kaka.

Tid: Så snart vi får bedriva gruppverksamhet igen utifrån den rådande pandemin.

Plats: Anhörigcentrum, Knut Hellbergsgatan 1, Eskilstuna

Anmälan: 016-710 71 94 eller anhorigcentrum@eskilstuna.se

Varmt välkommen hälsar Anna och Monika

Vi erbjuder dig att delta i en kostandsfri samtalsgrupp där du får möjlighet att möta andra i sorgen, sorgebearbetning med intryck, frågor men framförallt känslor. Detta för att skapa möjlighet till strategier att bättre leva vidare i livet. Vi bjuder på kaffe och kaka.

Det är viktigt att få stöd i samband med sorg, att försöka hitta sig själv och att finna en meningsfullhet i livet utan att vara anhörig. Det kan många gånger vara svårt att hitta sin identitet då en del av livet kanske mycket har handlat om sin närståendes behov och stöd. Att försiktigt vänja sig vid ensamheten och finna mening i nya sammanhang är inte alltid lätt.

Tid: Så snart vi får bedriva gruppverksamhet igen utifrån den rådande pandemin.

Plats: Anhörigcentrum, Knut Hellbergsgatan 1, Eskilstuna

Anmälan: 016-710 71 94 eller anhorigcentrum@eskilstuna.se

Varmt välkommen hälsar Anna och Monika

Anhörigcentrum bjuder in till samtalsgrupp och utgår från ett gemensamt studiematerial som fokuserar på dig som anhörig. Livet blir inte alltid som vi tänkt oss och då kan det kännas bra att träffa andra i liknande situation och veta du inte är ensam med dina känslor och tankar. Vi bjuder på kaffe och kaka.

Tid: När det finns tillräckligt många intresserade. Ange gärna önskemål om tid eller veckodag.

Plats: Anhörigcentrum, Knut Hellbergsgatan 1, Eskilstuna

Anmälan: 016-710 71 94 eller anhorigcentrum@eskilstuna.se

Varmt välkommen hälsar Kerstin

Ibland kan det kännas ensamt, svårt och förvirrande att som förälder stå vid sidan om sitt barn när de mår dåligt. Vad ska jag säga? Hur ska jag bete mig? Finns det andra som har det så här?

Anhörigcentrum startar en samtalsgrupp för dig som är förälder till vuxet barn med psykisk ohälsa. Det kan handla om till exempel ångest, depression, bipolär sjukdom samt psykosproblematik. I samtalsgruppen kommer du att få möjlighet att träffa andra personer i liknande situation. Du väljer själv hur mycket eller hur lite du vill dela med dig av din situation och gruppen avlägger tysthetslöfte vid cirkelns start.

Antal tillfällen: Fyra

Antal deltagare: Sex till åtta

Tid: Bestäms senare. Kom gärna med önskemål om tid eller veckodag.

Plats: Anhörigcentrum, Knut Hellbergsgatan 1, Eskilstuna

Anmälan: 016-710 71 94 eller anhorigcentrum@eskilstuna.se

Varmt välkommen hälsar Kerstin

Kurser och övriga aktiviteter

Mindfulness är en form av meditation som går ut på att vara medvetet närvarande i nuet. Mindfulness kan hjälpa människor att bättre möta livet i dess med- och motgångar. Det finns idag gott om forskning som stödjer att mindfulness kan ha hälsofrämjande effekter vid till exempel stress. Läs mer om mindfulness på mindfulnesscenter.se

Om kursen

Kursen är kostnadsfri och riktar sig till dig som är i en anhörigsituation, det vill säga att du vårdar eller stödjer någon med sjukdom eller funktionsnedsättning.

Kursen kommer att kombinera teori och praktik och du kommer att få en god grund för fortsatt övande.

Antal tillfällen: sex

Tid: Kursen drar igång när det finns tillräckligt med deltagare. För att gå kursen kan du skriva upp dig på våra intresselistor. Du kan anmäla dig till listan där tiden passar bäst, antingen förmiddag eller eftermiddag. När en lista har tio deltagare eller fler så sätts datum för kursen och vi kommer då att ringa till alla på listan och informera. Föranmälan krävs för deltagande.

Plats: Anhörigcentrum, Knut Hellbergsgatan 1, Eskilstuna

Anmälan: 016-710 71 94 eller anhorigcentrum@eskilstuna.se

Varmt välkommen hälsar Anna, Kerstin och Monika

Här finns guidade mindfulness-övningar att ladda ner kostnadsfritt eller lyssna direkt i webbläsaren. För att ladda ner öppnar du länken och trycker på knappen "Ladda ner" uppe i högra hörnet.

Börja helst med att lyssna igenom introduktion till mindfulness (cirka sex minuter) innan du gör de andra övningarna.

Hitta en plats där du kan vara ostörd och följ instruktionerna i någon av övningarna.

Andningsankare

Kroppsscanning

Sittande meditation

Vi erbjuder individuella råd och stödsamtal på telefon eller utomhus, kanske som en samtalspromenad.

Du som anhörig, tveka inte att höra av dig. Du behöver inte klara allt själv, vi finns för er anhöriga i denna märkliga tid.

Anhörigcentrum

Stöd till dig som hjälper och stöttar en familjemedlem, nära släkting, granne, vän eller annan medmänniska. 

Telefon:

Uppdaterad: 27 april 2021