Stöd för anhöriga till personer med demenssjukdom

Du som är anhörig kan vara en familjemedlem, en nära släkting, en granne, en vän eller annan medmänniska. Du kan få hjälp med mer kunskap och förståelse om demenssjukdomar och möjlighet att samtala kring dina egna reaktioner och tankar som anhörig. Vi erbjuder också samtalsgrupper, utbildningar och andra typer av aktiviteter.

Träffar och aktiviteter

Ta del av september månads aktiviteter i senaste nyhetsbrevet från Anhörigcentrum.

4 – 8 oktober sätter vi anhöriga i Eskilstuna i fokus. Välkommen till anhörigveckan med bland annat föreläsningar, workshops, friskvård och informationsträffar. Nyhetsbrev med anhörigveckans programpunkter.

Vi erbjuder individuella råd och stödsamtal på telefon eller utomhus, kanske som en samtalspromenad. Du behöver inte klara allt själv, vi finns för dig som anhöriga i denna märkliga tid. Kontakta oss på 016-710 71 94 eller anhorigcentrum@eskilstuna.se

Hälsningar från Anna, Kerstin och Monika

Anhörigcentrum bjuder in till kostnadsfri samtalsgrupp och utgår från ett gemensamt studiematerial som fokuserar på dig som anhörig. Livet ändras och då kan det kännas bra att träffa andra i liknande situation och veta du inte är ensam med dina känslor och tankar. Vi bjuder på kaffe och kaka.

Tid: Så snart vi får bedriva gruppverksamhet igen utifrån den rådande pandemin.

Plats: Anhörigcentrum, Knut Hellbergsgatan 1, Eskilstuna

Anmälan: 016-710 71 94 eller anhorigcentrum@eskilstuna.se

Varmt välkommen hälsar Anna och Monika

Anhörigcentrum bjuder in till kostnadsfri samtalsgrupp och utgår från ett gemensamt studiematerial som fokuserar på dig som anhörig. Livet ändras och då kan det kännas bra att träffa andra i liknande situation och veta du inte är ensam med dina känslor och tankar. Vi bjuder på kaffe och kaka.

Tid: Så snart vi får bedriva gruppverksamhet igen utifrån den rådande pandemin.

Plats: Anhörigcentrum, Knut Hellbergsgatan 1, Eskilstuna

Anmälan: 016-710 71 94 eller anhorigcentrum@eskilstuna.se

Varmt välkommen hälsar Anna och Monika

Vi erbjuder dig att delta i en kostandsfri samtalsgrupp där du får möjlighet att möta andra i sorgen, sorgebearbetning med intryck, frågor men framförallt känslor. Detta för att skapa möjlighet till strategier att bättre leva vidare i livet. Vi bjuder på kaffe och kaka.

Det är viktigt att få stöd i samband med sorg, att försöka hitta sig själv och att finna en meningsfullhet i livet utan att vara anhörig. Det kan många gånger vara svårt att hitta sin identitet då en del av livet kanske mycket har handlat om sin närståendes behov och stöd. Att försiktigt vänja sig vid ensamheten och finna mening i nya sammanhang är inte alltid lätt.

Tid: Så snart vi får bedriva gruppverksamhet igen utifrån den rådande pandemin.

Plats: Anhörigcentrum, Knut Hellbergsgatan 1, Eskilstuna

Anmälan: 016-710 71 94 eller anhorigcentrum@eskilstuna.se

Varmt välkommen hälsar Anna och Monika

Här finns guidade mindfulness-övningar att ladda ner kostnadsfritt eller lyssna direkt i webbläsaren. För att ladda ner öppnar du länken och trycker på knappen "Ladda ner" uppe i högra hörnet.

Börja helst med att lyssna igenom introduktion till mindfulness (cirka sex minuter) innan du gör de andra övningarna.

Hitta en plats där du kan vara ostörd och följ instruktionerna i någon av övningarna.

Andningsankare

Kroppsscanning

Sittande meditation

Länktips

Ett urval av föreningar som kan vara intressanta för dig som är anhörig till närstående med demenssjukdom:

  • Runt 3000 barn och ungdomar i Sverige har en demenssjuk förälder. Det finns flera sätt som kan underlätta för dig som har någon i din närhet som har en demenssjukdom. Prata med någon utomstående som du har förtroende för, det kan kännas lättare om du inte är ensam. Här finns länkar som kan ge dig information om var du kan få råd och stöd:

Anhörigcentrum

Stöd till dig som hjälper och stöttar en familjemedlem, nära släkting, granne, vän eller annan medmänniska. 

Telefon:

Uppdaterad: 9 september 2021