Eskilstuna kommun

Specialistteam demens består av olika yrkesgrupper med uppdrag att se till att de som lever med demenssjukdom får så bra stöd och hjälp som möjligt. Teamet ger även råd och stöd till anhöriga

I teamet finns personal med specialkunskaper om demenssjukdomar. Det består av två demenssjuksköterskor och två specialistundersköterskor. Dessutom finns det arbetsterapeut, fysioterapeut, sjuksköterska, anhörigkonsulent och biståndshandläggare som är kopplade till teamet.

En del av teamets uppdrag är att säkerställa kvalitén på demensvården inom vård- och omsorgsförvaltningen via exempelvis utbildningar och handledning av personal. Detta bidar till en jämlik och nära vård för alla.

Vi erbjuder följande tjänster:

  • Råd och information om demens sjukdomar
  • Stödsamtal
  • Hembesök
  • Vägledning och lotsning för att hjälpa till att hitta rätt i vården och omsorgen
  • Öppna föreläsningar om demens och kognitiva sjukdomar

 

Demens är ett samlingsnamn för olika sjukdomar och skador som kan drabba hjärnans funktioner och kan leda till psykiska, fysiska och sociala problem. Symtomen kan till exempel vara nedsatt minne, svårigheter att kommunicera, förändrad personlighet eller svårigheter att klara av vardagliga aktiviteter. Demenssjukdom tillhör inte det normala åldrandet. Det är vanligare att få demenssjukdom i hög ålder med även yngre kan drabbas.

Det är läkare på vårdcentralen som gör en demensutredning för att fastställa diagnos. Utredningen består av flera olika delar, till exempel provtagning och röntgen av hjärnan. En del av utredningen handlar om att utesluta andra behandlingsbara orsaker.

Rådgivning av Specialistteam demens

Ring eller skicka e-post för rådgivning från Specialistteam demens. Du eller din närstående behöver inte ha insatser från kommunen för att kunna kontakta oss. Vi har tystnadsplikt och våra tjänster är kostnadsfria. Du kan få rådgivning på både svenska och finska.

Stöd till självhjälp

Det finns många saker du själv kan göra för att förebygga behovet av vård och omsorg.

Här hittar du tips och guider som kan underlätta för dig i din vardag samt information om kommunens tjänster

För dig som anhörig finns också stöd att få via anhörigcentrum

Carina Ekholm

Demenssjuksköterska

Telefon:

Pia Holm

Demenssjuksköterska, finsktalande

Telefon:

Katja Romero

Specialistundersköterska/Silviasyster, finsktalande

Telefon:

Carolin Hedblom

Specialistundersköterska Demens

Telefon:

Uppdaterad: 22 september 2023