Dagverksamhet för personer med demenssjukdom

Dagverksamhet för personer med demenssjukdom är till för dig som är i behov av individuellt anpassade aktiviteter i mindre grupp. Syftet är att ge stimulans och social gemenskap. Målsättningen är bland annat att underlätta för att du ska kunna bo kvar i det egna hemmet och bevara dina förmågor. Verksamheten kan också fungera som avlastning för anhöriga.

Det finns fyra olika dagverksamheter för personer med demensjukdom:

  • Svalan - Intagsgatan 16 B, Eskilstuna.
  • Nyckelringen - Intagsgatan 16 C, Eskilstuna.
  • Omtanken - Trumslagargården, Sveavägen 21, Eskilstuna.
  • Torshälla Dagverksamhet - Germundsgatan 39, Torshälla.
    Här finns tvåspråkig personal som pratar svenska och finska. Verksamheten erbjuder finskspråkiga aktiviteter.

Avgifter

Att delta i dagverksamheten kostar ingenting, men du betalar för de måltider som serveras på dagverksamheten. Läs mer om avgifter inom vård och omsorg.

Biståndskontoret

Biståndshandläggare, avgiftshandläggare samt handläggare för bostadsanpassningsbidrag.

Biståndshandläggare äldreomsorgen

Biståndshandläggare funktionshinderområdet och socialpsykiatrin

Telefon:

Besöksadress

Postadress

Vård- och omsorgsförvaltningen
Biståndskontoret Eskilstuna kommun
631 86 Eskilstuna

Öppettider

Måndag-fredag kl. 8.00-16.00
Dag före röd dag och klämdag kl. 8.00-13.00

Anette Wännerdahl

Enhetschef dagverksamhet för personer med demens

Telefon:

Uppdaterad: 13 januari 2022