MENY
Eskilstuna kommun

För dig som är god man för vuxna

Årsräkning och redogörelse

Ett nytt år innebär bland annat att du som är god man eller förvaltare före 1 mars ska lämna årsräkning och redogörelse för föregående år.

Senast vecka 2 kommer du att få blanketter och information för detta i din brevlåda.

Det är viktigt att du är noggrann när du fyller i blanketterna, att du skickar med samtliga bilagor som vi begär samt att du skriver under med kulspetspenna. Ta hjälp av den checklista som vi skickat med.
Blanketter och checklista finns också tillgängliga här intill.

Om du inte lämnar årsräkningen och redogörelsen i tid riskerar du att få betala vite

Behöver du hjälp med att upprätta årsräkningen kan du vända dig till Eskilstuna god man och förvaltarföreninglänk till annan webbplats eller Strängnäs förening för frivilliga samhällsarbetare.länk till annan webbplats


Redovisning

Du som god man eller förvaltare är enligt lag redovisningsskyldig när det gäller förvaltning av egendom. Ditt uppdrag startar med att du upprättar en förteckning över huvudmannens tillgångar och skulder per förordnandedagen, det vill säga dagen då ditt uppdrag startade, se beslut från tingsrätt eller överförmyndarnämnd.

Blankett för tillgångar och skulder

Förteckningen ligger sedan till grund för den årsredovisning, alltså årsredovisningsom du ska lämna in före 1 mars året efter redovisningsåret.

Blankett Årsräkning Anvisningar för hur den skall fyllas i och vad som räknas med under till exempel inkomster finns här: Checklista till årsräkning

Ansökan om uttag

Som god man har du tillgång till huvudmannens konto och pengar som behövs för löpande utgifter som till exempel hyra och räkningar. Vanligtvis är din huvudmans andra konton spärrade.

Om du behöver flytta pengar från ett spärrat konto till ett fritt konto gör du en uttagansökan och begär samtycke från överförmyndarkontoret. Ansökan uttag

Bankfrågor

Det är viktigt att veta vad du som god man eller förvaltare får och inte får göra med andras pengar. I ditt uppdrag kommer du att komma i kontakt med banker och andra finansiella institut. För att underlätta för dig har Svenska Bankföreningen, Sveriges Kommuner och Landsting och Svenska Fondhandlareföreningen tagit fram ett informationsmaterial.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Överförmyndarkontoret
Öppettider

Telefontid till handläggare
Måndag-onsdag 10.00-12.00
Torsdag 13.00-15.00

Besökstid
Bokas med handläggare via telefon eller e-post. Du kan boka tid både i Eskilstuna och Strängnäs.

Postadress

Överförmyndarkontoret, 631 86 Eskilstuna

Kontakt

016-710 50 80
Skicka e-post
016-710 17 94