MENY
Eskilstuna kommun

Bli god man

Vill du ställa upp som medmänniska och vara ett stöd för någon annan? Överförmyndar­nämnden i Eskilstuna och Strängnäs behöver hela tiden rekrytera nya och lämpliga gode män och förvaltare för vuxna.

Om du är intresserad av att bli god man kan du kontakta oss via telefon eller e-post. Till höger vid dokument hittar du också intresseanmälan. Tveka inte att anmäla ditt intresse!

Eller skicka in den digitalt.länk till annan webbplats

Vad är ett godmanskap?

En del personer har svårt att själva ha kontakt med myndigheter, sköta sin ekonomi och ta hand om sina personliga angelägenheter, då kan en god man eller en förvaltare se till att vardagen fungerar. Den person som har en god man eller förvaltare kallas för huvudman.

Att ha en god man är en frivilligt hjälp som förutsätter att huvudmannen vill ha den hjälpen. En god man ska samråda med sin huvudman i de frågor som han eller hon förstår och måste ha samtycke från huvudmannen. Den som får en god man har kvar sin rättshandlingsförmåga, alltså sin rätt att bestämma själv.

Vad är ett förvaltarskap?

Ett förvaltarskap kan behövas när ett godmanskap inte är tillräckligt. Det kan till exempel gälla för en person som inte kan hantera sin ekonomi på grund av funktionsnedsättning, missbruk eller en demenssjukdom.

Den som har en förvaltare förlorar sin rättshandlingsförmåga i de delar som omfattas av förvaltarskapet. En förvaltare får ta beslut utan huvudmannens samtycke.

Vad gör gode män och förvaltare?

Det finns tre områden som gode män och förvaltares uppdrag kan handla om: bevaka rätt, förvalta egendom och sörja för person. I vissa fall är bara ett område aktuellt, i andra fall behöver huvudmannen hjälp med två eller alla tre.

Bevaka rätt

Att bevaka rätt betyder att en god man företräder huvudmannen vid kontakt med myndigheter. Det kan handla om ansökningar till särskilt boende, bostadstillägg och handikappersättning, eller att bevaka huvudmannens intressen vid till exempel bouppteckning, arvskifte eller försäljning av bostad.

Förvalta egendom

Att förvalta egendom innebär att en god man sköter huvudmannens dagliga ekonomi. Det kan till exempel vara att hantera pensioner och bidrag, betala räkningar, ta hand om sparkapital och fördela fickpengar.

Sörja för person

Att sörja för person är att hjälpa huvudmannen att få nytta av sina pengar. En god man ordnar så att huvudmannen får den omvårdnad som han eller hon behöver, ser till att tillvaron är så trivsam som möjligt och uppmärksammar huvudmannens behov av sociala kontakter och meningsfulla aktiviteter.

Det innebär inte att man ska sköta om och vårda huvudmannen, utan se till att han eller hon får så bra vård och omsorg som möjligt.

Vad krävs för att bli god man eller förvaltare?

Det viktigaste för en god man eller förvaltare är intresse, erfarenhet och lyhördhet för andra människors behov och önskningar. Det är viktigt att kunna samarbeta med anhöriga, vårdpersonal och andra som står huvudmannen nära.

Uppdraget som god man bygger på samråd och samtycke från huvudmannens sida. Det är viktigt att inte gå in i en förmyndarroll och fatta beslut i personens ställe utan att försöka hitta gemensamma lösningar.

Eftersom uppdraget som god man eller förvaltare oftast innebär att ha hand om någon annans pengar är det viktigt att agera med omdöme och noggrannhet. Som god man redovisar du årligen ekonomin och det måste finnas ordning på till exempel kvitton och fakturor. Utgångspunkten är alltid att utgå från huvudmannens bästa.

Den som utses till god man eller förvaltare ska vara en rättrådig, erfaren och i övrigt lämplig person. Den som vill bli god man ,måste vara över 18 år, och får själv inte ha en förvaltare. Det är inget som hindrar att en anhörig utses till god man, det görs alltid en individuell prövning. För att kunna bli god man får man inte finnas med i kronofogdens register eller polisens belastningsregister.

Utbildning och arvode

Överförmyndarkontoret erbjuder en grundutbildning för nya gode män och förvaltare. Eskilstuna god man och förvaltarföreninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och Strängnäs förening för frivilliga samhällsarbetarelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster erbjuder råd och stöd av erfarna gode män och förvaltare.

Som god man eller förvaltare har du rätt till skäligt arvode för uppdraget och ersättning för nödvändiga utgifter. Olika uppdrag ser olika ut och tar olika mycket tid, och därför kan arvode och ersättning skilja sig åt. Arvodet betalas ut en gång per år.

Frågor och svar

Kan jag åka på semester om jag är god man?

Ja. Du ska naturligvis meddela din huvudman och planera för tiden som du är borta.

Hur mycket tid måste jag lägga ner om jag blir god man?

Det beror på uppdraget och huvudmannens behov, därför går det inte att säga hur mycket tid varje uppdrag tar.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Överförmyndarkontoret
Öppettider

Telefontid till handläggare
Måndag-onsdag 10.00-12.00
Torsdag 13.00-15.00

Besökstid
Bokas med handläggare via telefon eller e-post. Du kan boka tid både i Eskilstuna och Strängnäs.

Postadress

Överförmyndarkontoret, 631 86 Eskilstuna

Kontakt

016-710 50 80
Skicka e-post
016-710 17 94