MENY
Eskilstuna kommun

PFA, pedagogiskt förhållnings- och arbetssätt

PGA

För föreläsningsuppdrag och utbildningsförfrågningar vänligen kontakta

Carl-Mikael Feldt, Utvecklare
016-710 21 01
carl-mikael.feldt@eskilstuna.se

Anders Lindström, Utvecklare
016-710 89 63
anders.lindstrom@eskilstuna.se

Beställ boken!

Boken innehåller en beskrivning om vad PFA innebär, svårigheter vid intellektuell funktionsnedsättning, hur PFA kan tillämpas och en teori- anknytning till Aaron Antonovskys hälsoteori – salutogenes. Teorin om salutogenes utgör svar på frågan varför PFA ska tillämpas i omsorg för personer som har intellektuell funktionsnedsättning.

PFA innebär anpassning, men det är du som personal som anpassar ditt bemötande, ditt förhållningssätt och miljön för personen som har intellektuell funktionsnedsättning. PFA är ett ständigt pågående arbete, för att skapa en meningsfull tillvaro, utifrån personens egen definition. Ofta handlar det om att införa anpassade och självständiga aktiviteter i personens vardag.

Beställ boken hos komlitt.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vad är PFA?

Pedagogiskt förhållnings- och arbetssätt [PFA] innebär att utgå från varje persons färdigheter och svårigheter, för att skapa förutsättningar till en tillvaro där personens färdigheter används och svårigheter kompenseras.

Att arbeta enligt PFA vill vi beskriva som ett hantverk i att stödja personer med intellektuell funktionsnedsättning. För att kunna göra detta behöver vi som personal vissa förutsättningar. Kunskap om nedanstående punkter utgör dessa och är grundpelarna i PFA

Funktionsnedsättningen

Kunskap om vilka generella svårigheter och färdigheter vi kan förvänta oss vid diagnos Autismspektrum, intellektuell funktionsnedsättning eller liknande kognitiva nedsättningar och hur de kan uttryckas i beteenden?

Individen

Kunskap om individens specifika färdigheter och svårigheter och hur de ger uttryck i vardagen, men också personens intresse, inre driv och den egna definitionen av meningsfullhet.

Kognition

Kunskap om den ”neurotypiska” hjärnans färdigheter att tolka och skapa mening i tillvaron, förståelsen för hur det påverkar vårt beteende och mående i vardagen.

Anpassningar & hjälpmedel

Kunskap att anpassa tillvaron utifrån personens behov av att förstå och skapa mening Detta kan göras genom till exempel anpassningar i miljön, vårt förhållningssätt, visuella tydliggöranden och kommunikationshjälpmedel.

Organisation

Kunskap om organisationen där PFA tillämpas och om hur vi kan skapa förutsättningar för att praktisera ovanstående kunskaper.

PFA, husmetaforen

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.