MENY
Eskilstuna kommun

PFA, pedagogiskt förhållnings- och arbetssätt

Ny reviderad version!

"Den nya PFA-boken är ett fantastiskt stöd för personal som arbetar inom omsorg för personer som har kognitiva begränsningar. Boken är unik i sin utgångspunkt i tre centrala problem samt att den vänder på perspektivet, då fokus är på att det är personalen som behöver ändra på sitt förhållnings- och arbetssätt. Detta sker genom att personalen stödjer personen som har kognitiva begränsningar genom att lyfta fram dennes färdigheter och kompensera för svårigheter. Detta görs genom fördjupad kunskap om kognition, ökad förståelse för vad kognitiva begränsningar innebär, anknytning till den salutogena hälsoteorin och anpassningar i vardagen. Boken är mycket intressant för personal verksam i omsorgsverksamhet och den är en viktig kunskapskälla för socionomstudenter som fördjupar sig inom området omsorg för personer som har kognitiva begränsningar."

/Lena Talman, universitetslektor och avdelningschef för Socialt arbete, Mälardalens högskola.

Beställ den nya boken hos komlitt.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

För föreläsningsuppdrag och utbildningsförfrågningar vänligen kontakta

Carl-Mikael Feldt, Utvecklare
016-710 21 01
carl-mikael.feldt@eskilstuna.se

Anders Lindström, Utvecklare
016-710 89 63
anders.lindstrom@eskilstuna.se

Vad är PFA?

Pedagogiskt förhållnings- och arbetssätt [PFA] innebär att utgå från varje persons färdigheter och svårigheter, för att skapa förutsättningar till en tillvaro där personens färdigheter används och svårigheter kompenseras.

Att arbeta enligt PFA vill vi beskriva som ett hantverk i att stödja personer med intellektuell funktionsnedsättning. För att kunna göra detta behöver vi som personal vissa förutsättningar. Kunskap om nedanstående punkter utgör dessa och är grundpelarna i PFA

Funktionsnedsättningen

Kunskap om vilka generella svårigheter och färdigheter vi kan förvänta oss vid diagnos Autismspektrum, intellektuell funktionsnedsättning eller liknande kognitiva nedsättningar och hur de kan uttryckas i beteenden?

Individen

Kunskap om individens specifika färdigheter och svårigheter och hur de ger uttryck i vardagen, men också personens intresse, inre driv och den egna definitionen av meningsfullhet.

Kognition

Kunskap om den ”neurotypiska” hjärnans färdigheter att tolka och skapa mening i tillvaron, förståelsen för hur det påverkar vårt beteende och mående i vardagen.

Anpassningar & hjälpmedel

Kunskap att anpassa tillvaron utifrån personens behov av att förstå och skapa mening Detta kan göras genom till exempel anpassningar i miljön, vårt förhållningssätt, visuella tydliggöranden och kommunikationshjälpmedel.

Organisation

Kunskap om organisationen där PFA tillämpas och om hur vi kan skapa förutsättningar för att praktisera ovanstående kunskaper.

PFA, husmetaforen

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.