MENY
Eskilstuna kommun

Stöd enligt socialtjänstlagen, SoL


Bildmotiv "sjöbodar vid ett blått hav under en blå himmel med en brygga" är illustrerad av illustratör Linn Eldin.

Har du en varaktig funktionsnedsättning kan du ansöka om stöd för att uppnå skälig levnadsnivå. Följande stöd kan bli aktuella: 

Hemtjänst

Behöver du hjälp i hemmet kan du beviljas insats för sådant som du inte klarar på egen hand. Det kan gälla såväl praktiska hushållsgöromål som personlig omvårdnad och socialt stöd där behovet inte kan tillgodoses på annat sätt. 

Korttidsvistelse

För att ge anhöriga avlösning i omvårdnadsarbetet samt underlätta för dig att bo kvar hemma finns möjlighet till vistelse på korttidsboende en tid. 

Ledsagning

Har du en funktionsnedsättning som gör att aktiviteter på egen hand inte är möjliga kan du beviljas ledsagning. Ledsagning innebär hjälp att komma till fritidsaktiviteter utanför hemmet. 

Matleverans

För dig som har svårigheter att själv laga mat och inte heller kan ta dig till restaurang kan hemleverans av färdiglagad mat beviljas. Behöver du hjälp att värma din mat kan du få hemtjänst till detta. 

Sysselsättning

Eskilstuna kommun erbjuder efter behovsprövning, sysselsättning utifrån individuella behov. Detta gäller enbart för personer med långvariga psykiska funktionsnedsättningar. 

Särskilt boende

När behovet av vård och omsorg är så omfattande att det inte längre kan tillgodoses i ditt egna hem kan ett särskilt boende bli aktuellt. 

Telefonservice

Känner du dig otrygg i den egen bostad på grund av försämrat hälsotillstånd så kan du beviljas telefonservice. Denna service vänder sig främst till ensamboende och är avgiftsfri. Personal från vård- och omsorgsförvaltningen ringer upp dig på överenskomna tider för att höra hur du har det eller för att bara prata en stund. 

Trygghetslarm

Via en enkel installation i det vanliga telefonnätet och med en larmknapp i en halskedja eller ett armband kan du nå personal om det händer något. Personal från kommunens larmpatrull eller kvälls- och nattpatrull svarar för att larmen tas om hand och ser till att du får den hjälp du behöver. 

Kontaktperson enligt socialtjänstlagen ansöker du hos arbetsmarknads- och familjeförvaltningen. Du når dem via kommunens växel, tfn 016-710 10 00.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Eskilstuna direkt

Eskilstuna kommuns kontaktcenter

Öppettider

Besökstid Eskilstuna
Måndag-fredag 07.30-16.00


Besökstid Torshälla
Måndag-fredag 10.00-12.00,
13.00-16.00

Telefontid
Måndag-torsdag 08.00-16.30
Fredag 08.00-16.00

Dag före röd dag och klämdag 08.00-13.00

Besöksadress

Värjan, Alva Myrdals gata 5, Eskilstuna
Kvarnen, Storgatan 26, Torshälla