MENY
Eskilstuna kommun

Stöd och service i vardagen för personer med funktionsnedsättning

Det finns olika typer av stöd och service som du kan ansöka om. Här förklarar vi några av insatserna.

Att hitta rätt som vuxen: informationsmaterial för personer med funktionsnedsättning, anhöriga och verksamheter

Olika typer av stöd och service

Personlig assistans är ett personligt utformat stöd för den som är upp till 65 år och har stora och varaktiga funktionsnedsättningar. Även personer med funktionsnedsättning kan ansöka om att få trygghetslarm.

Ibland kan korttidsvistelse, avlösarservice och ledagarservice göra det lättare att bo kvar hemma.

Om du behöver stöd och hjälp uti samhället finns möjlighet att få en kontaktperson.

Om funktionsnedsättning, skada eller sjukdom gör att din bostad behöver anpassas för att du ska kunna bo kvar hemma kan du ansöka om bostadsanpassning.

Personer som inte på egen hand eller med hjälp av anhöriga kan ta sig till en hälso/vårdcentral för att få vård kan få hemsjukvård i det egna hemmet.

Stöd till personer med psykisk funktionsnedsättning

Boendestöd och eller hemtjänst (Läs mer om hemtjänst på sidan stöd till äldre) är hjälp i hemmet för personer med psykisk funktionsnedsättning.

Du som tycker att det är svårt eller jobbigt i kontakten med olika myndigheter kan få hjälp med det av ett personligt ombud.

Vad kostar insatserna?

Insatserna är alltid kostnadsfria för den enskilde. Du som får assistansersättning från Försäkringskassan ska betala motsvarande summa till den som du väljer som utförare. Om du bor i bostad med särskild service för vuxna tas skäliga avgifter ut för bostadshyra, mat, fritidsverksamhet och kulturella aktiviteter.

Inflytande och medbestämmande

Du ska bara få insatser när du själv begär det och då ha inflytande och medbestämmande över hur de utförs. Kommunerna ska samverka med organisationer som företräder personer med funktionsnedsättning.

Individuell plan

Du som beviljats någon eller några av de tio insatserna har också rätt att begära att en individuell plan med beslutade och planerade insatser upprättas tillsammans med dig. Planen ska utgå från dina egna önskemål och kan omfatta flera insatser.

 

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Eskilstuna direkt

Eskilstuna kommuns kontaktcenter

Öppettider

Besökstid Eskilstuna
Måndag-fredag 07.30-16.00


Besökstid Torshälla
Måndag-fredag 10.00-12.00,
13.00-16.00

Telefontid
Måndag-torsdag 08.00-16.30
Fredag 08.00-16.00

Dag före röd dag och klämdag 08.00-13.00

Besöksadress

Värjan, Alva Myrdals gata 5, Eskilstuna
Kvarnen, Storgatan 26, Torshälla