MENY
Eskilstuna kommun

IMR - utbildningsprogram för dig med psykisk sjukdom

Vi erbjuder utbildningsprogrammet IMR, Illness Management and Recovery. Personer som deltar i IMR blir bättre på att hantera sin sjukdom, får färre symtom, läggs in på sjukhus mer sällan, får större möjligheter att nå sina återhämtningsmål och får bättre vardagsfunktion och livskvalitet.

Syftet med IMR är att minska risken för återfall i svåra symtom och att hjälpa dig att nå dina personliga återhämtningsmål.

Vem får delta i IMR?

IMR är till för dig som:

 • Bor i Eskilstuna kommun
 • Är 18 år eller äldre
 • Har ett biståndsbeslut inom funktionshinderområdet
 • Har någon av följande diagnoser eller sjukdomar:
  • schizofreni
  • schizoaffektiv sjukdom
  • bipolär sjukdom
  • depression

Dessutom finns en generell version av utbildningsprogrammet. Det är till för dig som har behov av återhämtning på grund av psykisk sjukdom och/eller har behov av att minska risken för återfall.

Anmäl dig till IMR

Fyll i formuläret nedan för att anmäla dig till IMR som startar den 19 mars 2020 klockan 13.00-15.30 i MunktellArenan, lokal Astrakan. Du får en kopia på din anmälan till den e-postadress du fyller i.

IMR som startar 19 mars är till för dig med schizofreni eller psykossjukdom och som har kontakt med psykosmottagningen och område funktionshinder, Eskilstuna kommun. Utbildningen kostar 400 kronor per tillfälle. När du totalt kommit upp till 1150 kr för besök inom öppenvården inträder högkostnadsskydd och utbildningen blir gratis i samband med att du får frikort. 

Vi har plats för åtta personer i gruppen, anmälan garanterar inte plats. Vi fördelar platserna efter anmälningsdatum.

Till hösten 2020 börjar ytterligare en grupp med inriktning som ännu inte är bestämd.

Så fungerar IMR

 1. IMR genomförs i grupp eller individuellt och pågår i två terminer Utbildningsprogrammet börjar med att du som deltagare tydliggör dina värderingar och tar reda på vad återhämtning innebär för dig.
 2. Du sätter upp ett personligt återhämtningsmål som bryts ner i tydliga och hanterbara steg tillsammans med handledare.
 3. Vid varje träff får du ett undervisningsmaterial med information, frågeställningar, övningar och strategier som kan hjälpa dig att nå dina mål
 4. Du får också hemuppgifter som kan hjälpa dig att nå dina mål.

Utbildningsprogrammet innehåller fem olika delar:

 • Sjukdomen och dess behandling
 • Strategier för att bättre kunna medverka i behandlingen
 • Planering för att förebygga återfall
 • Strategier för att hantera stress och kvarstående symtom
 • Social färdighetsträning.

IMR som startar 19 mars

Vi träffas en gång i veckan. Gruppen är på max åtta deltagare och två ledare.

Varje tillfälle pågår i cirka 2,5 timmar. Vi kommer att ha rast i 20 minuter varje gång och vi bjuder på kaffe eller te.

Den första delen i utbildningen genomförs individuellt (fem träffar). Därefter startar gruppen. Utbildningen beräknas pågå i två terminer.
När du har fullföljt utbildningens fem delar får du ett diplom.

Utbildningen kommer att vara på torsdagar klockan 13.00–15.30 i Munktellarenan.

Utbildningen kostar 400 kronor per tillfälle. När du totalt kommit upp till 1150 kr för besök inom öppenvården inträder högkostnadsskydd och utbildningen blir gratis i samband med att du får frikort. Utbildningen anordnas i samverkan mellan psykiatri, Region Sörmland och socialpsykiatrin, Eskilstunas kommun.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Anna Österlöf
IMR-gruppledare