MENY
Eskilstuna kommun

Boende,bostad med särskild service

I Eskilstuna kommuns socialpsykiatri finns det bostäder i form av gruppboende och samlat lägenhetsboende för personer med psykiska funktionsnedsättningar. I alla boendeformer har du rätt att få det stöd du behöver, till exempel med att planera vardagen, sköta hemmet, trygghet, sociala aktiviteter etc.

Vem kan få bostad med särskild service?

Du som har en psykisk funktionsnedsättning och har ett omfattande behov av stöd, tillsyn och omvårdnad för att klara din vardag kan ansöka om bostad med särskild service enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Ansökan finns på eskilstuna.se och skickas till kommunens handläggare som gör en bedömning av ditt behov och fattar beslut om insats.

Vad händer sedan?

När du fått ditt beslut om bostad med särskild service blir du kontaktad av ansvarig enhetschef för att planera insatsen. I planeringen utgår vi från dina behov och vi strävar efter att möta dina önskemål.

När du beviljas bostad med särskild service enligt SoL tar kommunen ut en avgift för service och personlig omvårdnad, en så kallad omvårdnadsavgift. Du betalar också hyra för den bostad du flyttar in i.

Vad kan vi erbjuda?

Vi erbjuder dig med långvarig psykisk funktionsnedsättning en trygg miljö att bo i. Du har en egen lägenhet med tillgång till personal dygnet runt. Stödet du får är individuellt anpassat och vi har ett rehabiliterande perspektiv på de insatser vi erbjuder i syfte att du skall kunna utvecklas till en så självständig individ som möjligt.  

Tillsammans med dig planerar vi dina stödinsatser och vi följer regelbundet upp dina kort-och långsiktiga mål, för att du ska kunna utvecklas och uppnå en ökad livskvalitet. Personalen har ett beteendeinriktat arbetssätt och är bland annat utbildade i motiverande samtal.


SIP - Samordnad individuell planering

Du som har kontakt både med socialtjänst, habilitering och hälso- och sjukvård har rätt att få hjälp med
samordningen av dina insatser- en samordnad individuell plan - SIP. Personalen inom kommun och landsting ska samverka för
att få en helhetssyn på dina behov så att de kan stödja dig på ett bra sätt. Allt för att underlätta ditt vardagliga liv. Det är alltid du som bestämmer om du vill ha hjälp med samordning.

Film om SIP.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Eskilstuna direkt

Eskilstuna kommuns kontaktcenter

Öppettider

Besökstid Eskilstuna
Måndag-fredag 07.30-16.00


Besökstid Torshälla
Måndag-fredag 10.00-12.00,
13.00-16.00

Telefontid
Måndag-fredag 08.00-16.00

Dag före röd dag och klämdag 08.00-13.00

Besöksadress

Värjan, Alva Myrdals gata 5, Eskilstuna
Kvarnen, Storgatan 26, Torshälla