MENY
Eskilstuna kommun

Personlig assistans enligt LSS, lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade

Personlig assistans är hjälp med grundläggande behov som personlig hygien, att äta, att klä av och på dig, att kommunicera eller annan hjälp som förutsätter ingående kunskaper om dig. Utöver det kan du dessutom få hjälp med andra personliga behov, som förflyttningar och matlagning eller för att kunna utöva fritidsaktiviteter eller arbeta. Syftet med personlig assistans är att du ska få ökade möjligheter och stöd för att leva ett självständigt liv.

Om du behöver mer än 20 timmars stöd för att utföra dina grundläggande behov, exemplevis äta och sköta din hygigen, ska du ansöka om assistansersättning hos Försäkringskassanlänk till annan webbplats.

Vem kan få personlig assistans?

Du kan få personlig assistans om du ännu inte fyllt 65 år och har något av följande:

  • Utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd.
  • Betydande och bestående begåvningsmässig funktionsnedsättning efter en hjärnskada i vuxen ålder.
  • Andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar som uppenbart inte beror på normalt åldrande, som orsakar betydande svårigheter och därmed ett omfattande behov av stöd och service.

Dessutom avgör ditt behov av stöd om du kan få personlig assistans. 

Så här ansöker du om personlig assistans för barn

Du som ansöker ska vara vårdnadshavare eller företrädare för barnet eller ungdomen som behöver insatsen. Om ni är två vårdnadshavare behöver båda samtycka till ansökan. Ungdomar över 15 år kan ansöka själv, men måste ha samtycke av vårdnadshavare. Du kan ansöka på två olika sätt:

Så här ansöker du om personlig assistans för vuxna

Du som ansöker kan vara den som behöver insatsen, eller företrädare för en person som behöver den. Du kan ansöka på tre olika sätt:

Efter ansökan

  1. Kontakt: En biståndshandläggare kontaktar dig via telefon eller brev för att boka ett möte.
  2. Möte: Du träffar biståndshandläggaren som ställer frågor om dina behov.
  3. Utredning: Handläggaren utreder din ansökan och bedömer ditt behov av stöd utifrån lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.
  4. Beslut: Du får ett skriftligt beslut med bifall, delavslag eller avslag på din ansökan.

Läs vad biståndskontoret som arbetar med omsorg till personer med funktionsnedsättning lovar.

Läs vad biståndskontoret som arbetar med LSS-insatser till barn och unga lovar.

Efter beslut

När du har beviljats personlig assistans

Du ska själv välja och kontakta en assistansutförare.

En gång i månaden ska assistansutföraren skicka in blanketten redovisning utförd assistans.


Om din ansökan om personlig assistans avslås

Beslutet går att överklaga. Så här gör du om du vill överklaga ett beslut.

Avgifter

När du har beviljats personlig assistans får du ersättning för att bekosta assistansen.

Synpunkter

Har du synpunkter på kommunens service, omvårdnad eller tjänster kan du lämna dem via kommunens e-tjänst säg vad du tyckerlänk till annan webbplats. Du kan också lämna synpunkter direkt till någon anställd i våra verksamheter eller fylla i blankett för synpunktshantering som finns på alla våra enheter.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Biståndskontoret
Öppettider

Besökstid
Måndag-fredag 8.00-16.00
Dag före röd dag och klämdag 08.00-13.00

Telefontid
Måndag-fredag 8.00-16.00

Postadress

Biståndskontoret, vård- och omsorgsförvaltningen, Alva Myrdals gata 5, 631 86 Eskilstuna

Ann-Christin Jansson
Avdelningschef LSS barn och personlig assistans