MENY
Eskilstuna kommun

Kortidsvistelse utanför hemmet enligt LSS, lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade

Korttidsvistelse innebär bor i ett korttidsboende eller i en stödfamilj ett par dygn i månaden. Syftet är att du ska få miljöombyte och rekreation, och att dina anhöriga ska få avlastning i omvårdnadsarbetet.

Läs vad vi lovar om kortidsvistelse enligt LSS.

Vem kan få kortidsvistelse enligt LSS?

Du kan få korttidsvistelse om du har något av följande:

  • Utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd.
  • Betydande och bestående begåvningsmässig funktionsnedsättning efter en hjärnskada i vuxen ålder.
  • Andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar som uppenbart inte beror på normalt åldrande, som orsakar betydande svårigheter och därmed ett omfattande behov av stöd och service.

Dessutom avgör ditt behov av stöd om du kan få korttidsvistelse. Du som är över 18 år kan också ansöka om korttidsplats enligt socialtjänstlagen.

Så här ansöker du om korttidsvistelse enligt LSS för barn

Du som ansöker ska vara vårdnadshavare eller företrädare för barnet eller ungdomen som behöver insatsen. Om ni är två vårdnadshavare behöver båda samtycka till ansökan. Ungdomar över 15 år kan ansöka själv, men måste ha samtycke av vårdnadshavare. Du kan ansöka på två olika sätt:

Så här ansöker du om korttidsvistelse enligt LSS för vuxna

Du som ansöker kan vara den som behöver insatsen, eller företrädare för en person som behöver den. Du kan ansöka på tre olika sätt:

Efter ansökan

  1. Kontakt: En biståndshandläggare kontaktar dig via telefon eller brev för att boka ett möte.
  2. Möte: Du träffar biståndshandläggaren som ställer frågor om dina behov.
  3. Utredning: Handläggaren utreder din ansökan och bedömer ditt behov av stöd utifrån lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.
  4. Beslut: Du får ett skriftligt beslut med bifall, delavslag eller avslag på din ansökan.

Läs vad biståndskontoret som arbetar med omsorg till personer med funktionsnedsättning lovar.

Efter beslut

När du har beviljats kortidsvistelse

Du blir kontaktad för ett första möte.


Om din ansökan om kortidsvistelse avslås

Beslutet går att överklaga. Så här gör du om du vill överklaga ett beslut.

Avgifter

Vistelsen är kostnadsfri, men du betalar för måltiderna.

Synpunkter

Har du synpunkter på kommunens service, omvårdnad eller tjänster kan du lämna dem via kommunens e-tjänst säg vad du tyckerlänk till annan webbplats. Du kan också lämna synpunkter direkt till någon anställd i våra verksamheter eller fylla i blankett för synpunktshantering som finns på alla våra enheter.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Biståndskontoret
Öppettider

Besökstid
Måndag-fredag 8.00-12.00

Telefontid
Måndag-fredag 8.00-16.00

Postadress

Fröslunda centrum, 631 86 Eskilstuna