MENY
Eskilstuna kommun

Bostad med särskild service enligt LSS

När behovet av tillsyn och kraven på trygghet och säkerhet inte kan tillgodoses i den egna bostaden, kan det vara aktuellt med ett annat boende.

I Eskilstuna finns det ett 30-tal boenden med särskild service för personer med funktionsnedsättning. De kan bestå av lägenheter samlade i ett hus eller i en trappuppgång, särskilt anpassat för olika funktionsnedsättningar. Lägenheterna finns både nära centrum eller i utkanten av stan med tillgång till grönområden, natur och skog.

En bostad med särskild service enligt LSS är en egen lägenhet med hyreskontrakt och med tillgång till personalstöd. På en gruppbostad finns lägenheter för personer med större behov av stöd och av närhet till personal. En servicelägenhet erbjuds de som har något mindre behov av stöd. I alla boendeformer har du rätt att få det stöd du behöver, till exempel med att planera vardagen, sköta hemmet, kultur- och fritidsaktiviteter och sociala kontakt med din familj, god man och andra viktiga personer.

Tillsammans med dig planerar och dokumenterar vi dina stödinsatser, om hur och när du vill ha dem utförda, i en genomförandeplan. Personalen utbildas i att ha ett pedagogiskt förhållnings- och arbetssätt för att på så sätt kunna stödja till ett självständigt och aktivt liv utifrån dina önskemål.

Vem har rätt till bostad med särskild service?

Bostad med särskild service för vuxna är en insats enligt LSS 9 § punkt 9. Insatsen gäller enbart dig som tillhör en personkrets enligt LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. En fastställd diagnos innebär inte att du automatiskt är berättigad till en viss insats enligt LSS, utan för varje insats du söker görs en individuell prövning av just ditt behov.

Ansökan skickas till kommunens handläggare som gör en bedömning av ditt behov och fattar beslut om stöd. Du hittar mer information om ansökan här uppe till höger.

Vill du ha mer information om de olika boendena, kontakta kommunens handläggare.

I Eskilstuna kan du inte välja bostad med särskil service enligt den frivilliga lagen om valfrihetssystem (LOV).

Ansök om stöd

Här kan du jämföra olika kommuners stöd till personer med funktionsnedsättningarlänk till annan webbplats.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Anders Karlsson
Områdeschef funktionshinder