Eskilstuna kommun

Respektfulla relationer

Respektfulla relationer är en kurs för dig som är vuxen, bor i Eskilstuna och har en funktionsnedsättning. Kursen är till för att ge konkreta tips på hur du kan stärka dina relationer.

I kursen Respektfulla relationer träffar du andra personer i en liten grupp. Gruppen träffas fyra gånger och pratar om:

  • Relationen med dig själv.
  • Dina relationer med andra.
  • Respekt i relationer.
  • Återkoppling och repetition.

Vid varje träff tittar vi på en kort film, gör olika övningar och pratar om vad relationer handlar om. Träffarna är två timmar långa. Vi tar paus under träffarna. Det är personer som själva har en funktionsnedsättning som leder träffarna tillsammans med en handledare.

Mer om Respektfulla relationer

Det är alltid två ledare på varje kurs. Gruppledare för kursen är personer som själva har en funktionsnedsättning. Gruppledaren håller kursen tillsammans med en handledare.

Att vara gruppledare för en kurs är en arbetsuppgift som du har daglig verksamhet eller sysselsättning kan få. För att leda en kurs ska du själv ha gått kursen innan.

Du kan köpa materialet Respektfulla relationer via produktionsbolaget Amphis webbsida. Är du representant för en daglig verksamhet, sysselsättning, gruppbostad eller servicebostad enligt LSS eller boende med särskild service enligt Socialtjänstlagen i Eskilstuna kommun? Vill du att vi håller i kursen hos er? Skicka e-post till emelia.perandersdotter@eskilstuna.se

Om du är representant för en annan kommun och är intresserad av mer information och eventuellt ett besök ska du skicka e-post till stina.tonnang@eskilstuna.se

Materialet som används i Respektfulla relationer togs fram under ett treårigt projekt åren 2017-2019. Eskilstuna kommun fick medel från Allmänna arvsfonden för att driva projektet. Amphi produktion har i samarbete med den dagliga verksamheten/sysselsättningen Utbildning och delaktighet på vård- och omsorgsförvaltningen tagit fram materialet som består av en ledarhandledning, samtalsmaterial och filmer.

Emelia Perandersdotter

Arbetshandledare/Beteendevetare

Telefon:

Stina Tönnäng

Kvalitetssäkringssamordnare

Telefon:

Uppdaterad: 2 december 2021