Trygghetslarm

Trygghetslarm är ett larm i form av ett halsband eller armband. Med hjälp av det kan du nå vård- och omsorgspersonal dygnet runt vid akuta behov i ditt hem.

Vem kan få trygghetslarm?

Trygghetslarm är till för dig som av olika orsaker känner ett behov av att kunna få snabb hjälp vid akuta behov i hemmet. Syftet är att öka tryggheten för dig i ditt hem.

Du som har fyllt 75 år och ännu inte har några hemtjänstinsatser beviljas alltid trygghetslarm i Eskilstuna.

Så här fungerar trygghetslarmet

 • När ett akut behov uppstår trycker du på larmknappen som du har i hals- eller armband.
 • Larmet tas emot och behandlas av en larmcentral. Det kan ta en stund innan larmoperatören svarar.
 • Du svarar larmoperatören genom att prata rakt ut i luften.
 • Larmoperatören kontaktar vid behov samtidigt medarbetare inom vård- och omsorgsförvaltningen, som kommer till dig så fort som möjligt och senast inom 40 minuter. Vid behov kan även ambulans larmas samtidigt.

Avgifter

Trygghetslarm kostar 200 kronor i månaden och ingår i den så kallade maxtaxan.I månadskostnaden ingår hjälp från vårdpersonal och service kring trygghetslarmet.

Ingen betalar mer än gällande maxtaxa. Läs mer om gällande maxtaxa och avgifter.

För dig som redan har trygghetslarm

 • Trygghetslarmet ska alltid finnas på armen eller runt halsen, för din säkerhet.
 • Trygghetslarmet i halsbandet eller armbandet är vattentätt. Ha på dig det även när du duschar eller badar.
 • Det är viktigt att larmenheten sitter där den installerats, den får inte flyttas.
 • Räckvidden på ditt larm garanteras endast till din bo­stad. Det är också det område som söks av vid larm.
 • När flera larm kommer in samtidigt prioriteras de mest akuta larmen. Därefter åtgärdas larm utifrån den ordning de kom in i.
 • När andra har tillgång till din bostadsnyckel så kan ditt försäkringsbolag kräva en särskild tilläggsförsäk­ring. Vård- och omsorgsförvaltningen råder därför dig att kontakta ditt försäkringsbolag för att se vad som gäller för just din hemförsäkring.
 • Du bör göra ett provlarm en gång per månad. När larmoperatören svarar så talar du om att du provlarmar.
 • Observera att larmgruppen inte är en blåljusverksamhet, vid fara för liv och hälsa ska alltid 112 kontaktas. Du kan be larmcentralen om ambulans via ditt trygghetslarm . 

Om din larmklocka försvinner så hör du av dig till larmgruppen. Du kommer då att få en låneklocka i upp till 14 dagar. Därefter debiteras du för den nya klockan om du inte hittat den gamla.

Kontakta oss i larmgruppen om något av följande förändras:

 • Ditt eller dina anhörigas telefonnummer.
 • Din dörr eller låskolv byts ut. Lämna i så fall nya nycklar till larmgruppen. Om larm inkommer och vi inte får kontakt med dig kan polis tillkallas för att bryta upp dörren.

Du ska också kontakta oss om ditt hälsotillstånd för­ändras permanent, exempelvis om du får stroke, pacemaker, diabetes eller vid andra bestående för­ändringar i ditt hälsotillstånd.

Om det blir kabelavbrott, åska eller andra störningar hos telefonbolagen så kan ditt trygghetslarm slås ut. Larmgruppen får då ett tekniskt larm och påbörjar arbetet med att åtgärda detta snarast. Hur lång tid det tar att åtgärda är beroende på omfattningen av drift­störningarna och hur många kunder som drabbats.

Om vi får information om att ditt larm inte fungerar och vi inte får kontakt med dig kommer vi att gå in i ditt hem och kontrollera att inget har hänt dig. Vi lämnar alltid ett meddelande när vi har varit hemma hos dig.

Vid driftstörningar som kabelavbrott eller andra drift­störningar hos telefonbolagen så är åtgärdsmöjlig­heter hos larmgruppen begränsade. Information kring större driftstörningar kan följas här på eskilstuna.se Larmgruppen rekommenderar att du har en mobiltele­fon med Larmgruppens telefonnummer i, för att enkelt kunna komma i kontakt med larmgruppen.

När behovet av trygghetslarm inte finns kvar ska larm­utrustningen återlämnas till Eleonoragatan 18, entré B. Ta med legitimation för att kvittera ut nycklar.
Vid dödsfall lämnas nycklarna tillbaka till make/maka, dödsbodelägare eller annan som företräder dödsboet. Denne ska kunna styrka detta genom att visa upp nödvändiga handlingar, om kommunen begär det.

Du får betala kommunen om något av följande händer:

 • Om larmutrustningen eller delar av den inte åter­lämnas inom 14 dagar efter avslutad insats.
 • Om larmutrustningen eller delar av den kommer bort eller blir skadad.

Larmgruppen

Hanterar kommunens trygghetslarm. Lämna gärna ett meddelande om du inte får svar.

Telefon:

Mottagningsenheten biståndskontoret

Hjälper dig i frågor som rör omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättningar. Du kan få råd, svar på frågor, hjälp med att ansöka om stöd eller att göra en orosanmälan. Du som har pågående ärenden ska kontakta din handläggare direkt.

Telefon:

Besöksadress

Postadress

Vård- och omsorgsförvaltningen
Biståndskontoret Eskilstuna kommun
631 86 Eskilstuna

Öppettider

Måndag, tisdag och torsdag kl. 10.00-16.00. Onsdag kl. 13.00-16.00. Fredag kl. 10.00-15.00. Stängt för lunch kl. 12.00-13.00.

Uppdaterad: 23 mars 2021