Eskilstuna kommun

Personligt ombud är personer som kan ge dig som har en psykisk funktionsnedsättning information, råd och stöd. Vi stärker dina möjligheter och din förmåga att hantera ditt vardagsliv så att du ska kunna leva ett så självständigt liv som möjligt. Personligt ombud är fristående från myndigheter, har tystnadsplikt och arbetar endast på uppdrag från dig.

Exempel på vad personligt ombud kan hjälpa dig med:

  • Tillsammans med dig ta reda på vilka behov du har av stöd, vård, service, rehabilitering, sysselsättning och/eller arbete.
  • Se till att dina insatser blir samordnade.
  • Stötta dig vid kontakter med myndigheter.

Läs mer om personligt ombud på personligtombud.se

Vem kan få personligt ombud?

Du som är över 18 år, vistas i Eskilstuna kommun och som har en psykisk funktionsnedsättning och betydande svårigheter att utföra aktiviteter kan få personligt ombud.

Så här gör du om du vill ha personligt ombud

Du väljer själv när och om du vill ha kontakt med personligt ombud, se kontaktuppgifter nedan.

Avgifter

Det kostar ingenting att få hjälp av personligt ombud.

Personligt ombud

Information, råd och stöd till dig som har en psykisk funktionsnedsättning och betydande svårigheter att utföra aktiviteter.

Telefon:

Fax:

016-12 38 99

Besöksadress

Postadress

Personligt ombud, Strandgatan 8B, 633 43 Eskilstuna

Personligt ombud hemlösa

Information, råd och stöd till dig som har en psykisk ohälsa och betydande svårigheter att utföra aktiviteter, befinner dig i hemlöshet, och/eller har ett substansberoende.

Telefon:

Besöksadress

Postadress

Personligt ombud, Annexet, Kyrkans Hus, Smörparken, 631 04 Eskilstuna

Uppdaterad: 20 januari 2023