Personlig assistans är hjälp med grundläggande behov som andning, personlig hygien, att äta, att klä av och på dig, att kommunicera, förebyggande stöd på grund av en psykisk funktionsnedsättning eller stöd på grund av ett medicinskt tillstånd. Utöver det kan du dessutom få hjälp med andra personliga behov, som förflyttningar och matlagning eller för att kunna utöva fritidsaktiviteter eller arbeta. Syftet med personlig assistans är att du ska få ökade möjligheter och stöd för att leva ett självständigt liv.

Om du behöver mer än 20 timmars stöd för att utföra dina grundläggande behov, exempelvis äta och sköta din hygien, ska du ansöka om assistansersättning hos Försäkringskassan.

Vem kan få personlig assistans?

Du kan få personlig assistans om du ännu inte fyllt 66 år och har något av följande:

  • Utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd.
  • Betydande och bestående begåvningsmässig funktionsnedsättning efter en hjärnskada i vuxen ålder.
  • Andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar som uppenbart inte beror på normalt åldrande, som orsakar betydande svårigheter och därmed ett omfattande behov av stöd och service.

Dessutom avgör ditt behov av stöd om du kan få personlig assistans.

Avgifter

När du har beviljats personlig assistans får du ersättning för att bekosta assistansen.

Mottagningsenheten biståndskontoret

Hjälper dig i frågor som rör omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättningar. Du kan få råd, svar på frågor, hjälp med att ansöka om stöd eller att göra en orosanmälan. Du som har pågående ärenden ska kontakta din handläggare direkt.

Telefon:

  • 016-710 52 60, Måndag, tisdag och torsdag kl.10.00-16.00. Onsdag kl.13.00-16.00. Fredag kl. 10.00-15.00. Stängt för lunch kl. 12.00-13.00.

Besöksadress

Postadress

Vård- och omsorgsförvaltningen
Biståndskontoret Eskilstuna kommun
631 86 Eskilstuna

Öppettider

Måndag, tisdag och torsdag kl. 10.00-16.00. Onsdag kl. 13.00-16.00. Fredag kl. 10.00-15.00. Stängt för lunch kl. 12.00-13.00.

Uppdaterad: 7 september 2023