Matabonnemang

Matabonnemang består av två alternativ – hemleverans av färdiglagad mat i matlådor och matlag, då du äter mat tillsammans med andra i en samlingslokal.

Vem kan få matabonnemang?

Matabonnemang är till för dig över 18 år som vill äta tillsammans med andra och har svårt att laga mat själv.

För dig som bor i eget boende

Du som bor i eget boende kan välja att få hemleverans av färdiglagad mat eller att delta i matlag.

Hemleverans av färdiglagad mat i matlådor

Du väljer om du vill få mat fem eller sju dagar i veckan. Du har två olika maträtter att välja på.

Det finns två olika matabonnemang för dig som bor i eget boende:

  • 5- eller 7-dagars lunchabonnemang: varmrätt och sallad hemkörd till din bostad. Dryck ingår inte.
  • 5- eller 7-dagars lunch- och kvällsmålsabonnemang: Varm lunchrätt, sallad och kallt kvällsmål hemkört till din bostad. Dryck ingår inte.

Matlag

Matlag innebär att du äter lunch och tillsammans med andra, med stöd av hemtjänsten. Alla matlag har öppet på vardagar, en del har öppet även på helger. Matlagen anordnas på träffpunkter som finns i anslutning till våra hemtjänstgrupper. Matlag finns för tillfället för dig som bor i följande hemtjänstområden:

  • Fröslunda
  • Skiftinge

I följande hemtjänstområden planerar vi att starta matlag till hösten, eller återuppta tidigare matlag när ny lokal finns:

  • Gredby, startar när renovering av lokal är klar.
  • Kloster, startar under hösten.
  • Torshälla, startar när ny lokal finns.
  • Tunafors, startar under hösten.
  • Årby, startar när ny lokal finns.
  • Öster, startar igen under hösten.

Vi startar gärna fler matlag där behov finns.

För dig som bor i vård- och omsorgsboende

För dig som bor i vård- och omsorgsboende, äldreboende eller boende för personer med demens ingår matabonnemang som gäller alla måltider under en månad.

Läs mer om mat och måltider i Eskilstuna kommun.

Avgifter

Du betalar för maten. Kostnader för matabonemang omfattas inte av maxtaxan. Läs mer om avgifter för matabonnemang.

Biståndskontoret

Biståndshandläggare, avgiftshandläggare samt handläggare för bostadsanpassningsbidrag.

Biståndshandläggare äldreomsorgen

Biståndshandläggare funktionshinderområdet och socialpsykiatrin

Telefon:

Besöksadress

Postadress

Vård- och omsorgsförvaltningen
Biståndskontoret Eskilstuna kommun
631 86 Eskilstuna

Öppettider

Måndag-fredag kl. 8.00-16.00
Dag före röd dag och klämdag kl. 8.00-13.00

Uppdaterad: 30 mars 2021