En kontaktperson är en person som ger dig stöd för att exempelvis kunna träffa andra människor i samhället.

Vem kan få kontaktperson enligt LSS?

Du kan få kontaktperson enligt LSS om du har något av följande:

  • Utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd.
  • Betydande och bestående begåvningsmässig funktionsnedsättning efter en hjärnskada i vuxen ålder.
  • Andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar som uppenbart inte beror på normalt åldrande, som orsakar betydande svårigheter och därmed ett omfattande behov av stöd och service.

Dessutom avgör ditt behov av stöd om du kan få kontaktperson.

Ansök om kontaktperson enligt Socialtjänstlagen, SOL

Du kan också ansöka om kontaktperson enligt socialtjänstlagen. För att få en kontaktperson enligt socialtjänstlagen måste det beviljas av en socialsekreterare. Om du redan har en socialsekreterare kan du kontakta honom eller henne och informera om dina behov. Om du inte har en socialsekreterare behöver du kontakta socialförvaltningens mottagning via Eskilstuna direkt på telefon 016-710 10 00.

* Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

Mottagningsenheten biståndskontoret

Hjälper dig i frågor som rör omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättningar. Du kan få råd, svar på frågor, hjälp med att ansöka om stöd eller att göra en orosanmälan. Du som har pågående ärenden ska kontakta din handläggare direkt.

Telefon:

Besöksadress

Postadress

Vård- och omsorgsförvaltningen
Biståndskontoret Eskilstuna kommun
631 86 Eskilstuna

Öppettider

Måndag, tisdag och torsdag kl. 10.00-16.00. Onsdag kl. 13.00-16.00. Fredag kl. 10.00-15.00. Stängt för lunch kl. 12.00-13.00.

Uppdaterad: 31 mars 2023