LSS står för lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Det finns följande insatser enligt LSS: personlig assistans, ledsagarservice, kontaktperson, avlösarservice, korttidsvistelse, korttidstillsyn för skolungdom över 12 år, boende i familjehem eller bostad med särskild service för barn och ungdomar, bostad med särskild service för vuxna och daglig verksamhet.

Vem kan få insatser enligt LSS?

Du kan få insatser enligt LSS om du har något av följande:

  • Utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd.
  • Betydande och bestående begåvningsmässig funktionsnedsättning efter en hjärnskada i vuxen ålder.
  • Andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar som uppenbart inte beror på normalt åldrande, som orsakar betydande svårigheter och därmed ett omfattande behov av stöd och service.

Personlig assistans är hjälp med grundläggande behov som personlig hygien, att äta, att klä av och på dig, att kommunicera eller annan hjälp som förutsätter ingående kunskaper om dig. Utöver det kan du dessutom få hjälp med andra personliga behov, som förflyttningar och matlagning eller för att kunna utöva fritidsaktiviteter eller arbeta. Syftet med personlig assistans är att du ska få ökade möjligheter och stöd för att leva ett självständigt liv.

Läs mer om personlig assistans.

Ansök om insatser enligt LSS/personlig assistans

Ledsagarservice innebär att du får stöd för att ta dig till fritidsaktiviteter och stöd som underlättar för dig att delta i samhällslivet.

Läs mer om ledsagarservice enligt LSS.

Ansök om insatser enligt LSS/ledsagarservice.

En kontaktperson är en person som ger dig stöd för att exempelvis kunna träffa andra människor i samhället.

Läs mer om kontaktperson.

Ansök om insatser enligt LSS/kontaktperson.

Avlösarservice är till för att du som anhörig som lever tillsammans med en person med stora funktionsnedsättningar ska få möjlighet att koppla av och kunna genomföra aktiviteter.

Det finns också möjlighet att ansöka om avlösning i hemmet enligt socialtjänstlagen. 

Läs mer om avlösarservice och avlösning i hemmet.

Ansök om insatser enligt LSS/avlösarservice.

Korttidsvistelse innebär att du bor i ett boende eller i en stödfamilj ett par dygn i månaden. Syftet är att du ska få miljöombyte och rekreation, och att dina anhöriga ska få avlastning i omvårdnadsarbetet.

Läs mer om korttidsvistelse utanför hemmet enligt LSS.

Det finns också möjlighet att ansöka om korttidsvistelse enligt socialtjänstlagen.

Ansök om insatser enligt LSS/korttidsvistelse utanför hemmet.

Korttidstillsyn är fritidsverksamhet före och efter skolans slut samt på lovdagar och studiedagar.

Vistelsen är kostnadsfri, men du betalar för måltiderna.

Läs mer om korttidstillsyn för skolungdom över 12 år.

Ansök om insatser enligt LSS/korttidstillsyn för skolungdom över 12 år.

Familjehem innebär boende dygnet runt hemma hos en familj som hjälper och stöttar barn och ungdomar. Bostad med särskild service för barn och ungdomar innebär boende dygnet runt med tillgång till omvårdnad av personal med speciell kompetens.

Läs mer om familjehem och bostad med särskild service för barn och ungdomar.

Ansök om insatser enligt LSS/familjehem och bostad med särskild service för barn och ungdomar.

Det finns två sorters bostäder med särskild service för personer med funktionsnedsättning i Eskilstuna: gruppbostad och servicebostad.

Gruppbostad består av flera lägenheter i samma hus. Du har nära till gemensamma utrymmen och personal finns i gruppbostaden hela tiden.

Servicebostad består av flera lägenheter i samma hus eller flera lägenheter utspridda i ett bostadsområde. Du får en egen lägenhet och har nära till personal och gemensamma utrymmen.

I alla boenden med särskild service finns nattpersonal i någon form. Det kan vara personal som är vaken, som sover i boendet eller personal som kan komma om du behöver det, eller titta till dig ibland.

Läs mer om bostad med särskild service för vuxna.

Ansök om insatser enligt LSS/bostad med särskild service för vuxna.

Daglig verksamhet ska ge dig en meningsfull vardag och bidra till att du utvecklas som person. Vi erbjuder daglig verksamhet inom exempelvis butik och försäljning, media, sinnesupplevelser och tillverkning i trä och textil.

Läs mer om daglig verksamhet.

Ansök om insatser enligt LSS/daglig verksamhet.

Mottagningsenheten biståndskontoret

Hjälper dig i frågor som rör omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättningar. Du kan få råd, svar på frågor, hjälp med att ansöka om stöd eller att göra en orosanmälan. Du som har pågående ärenden ska kontakta din handläggare direkt.

Telefon:

  • 016-710 52 60, Måndag, tisdag och torsdag kl.10.00-16.00. Onsdag kl.13.00-16.00. Fredag kl. 10.00-15.00. Stängt för lunch kl. 12.00-13.00.

Besöksadress

Postadress

Vård- och omsorgsförvaltningen
Biståndskontoret Eskilstuna kommun
631 86 Eskilstuna

Öppettider

Måndag, tisdag och torsdag kl. 10.00-16.00. Onsdag kl. 13.00-16.00. Fredag kl. 10.00-15.00. Stängt för lunch kl. 12.00-13.00.

Uppdaterad: 24 mars 2023