Hemtjänst

Hemtjänst är stöd och hjälp för att du ska kunna bo kvar hemma. Hemtjänsten i Eskilstuna är uppdelad i två olika delar, vilket innebär att det är två olika personalgrupper som utför de olika insatserna:

 • Omvårdnad (exempelvis stöd vid medicinering, personlig hygien och tillsynsbesök).
 • Service (inköp, städning och tvättning).

I flera hemtjänstområden finns möjlighet att äta tillsammans i matlag samt delta i social samvaro i hemtjänstgruppens träffpunkt.

Tillsyn på natten sker i första hand via trygghetskamera och/eller trygghetssensor.

Följande serviceinsatser ingår inte inom ramen för hemtjänsten:

 • snöskottning
 • sanering av hela eller delar av bostad
 • fastighetskötsel
 • vedhuggning
 • storstädning av bostad samt balkong, altan och förråd
 • tillsyn och skötsel av djur
 • hantering av latrin.

I dessa fall hänvisar vi till samhällets och tjänstemarknadens vanliga utbud.

Vem kan få hemtjänst?

Du som på grund av ålder, sjukdom eller funktionsnedsättning behöver stöd och hjälp för att kunna bo kvar hemma kan få hemtjänst.

Mer information om hemtjänst

Inköp

Du kan få hjälp med att skriva inköpslista. Inköpslistan hämtas enligt överenskommelse. Vanligtvis handlar vi i närmsta välsorterade affär. Målsättningen är att hantera alla inköp kontantfritt. Du ger utsedd personal tillgång till betalkort, eller i undantagsfall kontanter, inför varje inköp. Vi levererar dina inköp på överenskommen tid. Vid behov hjälper vi dig att packa upp. Du får alltid kvitto för inköpen.

Städning

Du kan själv påverka vad vi ska städa. Det finns dock vissa begränsningar, som du får mer information kring om det blir aktuellt.

Du som har beviljats städning ska se till att följande städutrusnting finns hemma hos dig: 

 • Dammsugare och dammsugarpåsar
 • Mopp med långt förlängningsbart skaft och en mopphink med urvridare
 • Trasor och svampar för våt- och torrtorkning
 • Toalettborste och toalettrengöringsmedel
 • Allrengöringsmedel
 • Stadig trappstege, om städmoment som medför klättring ska utföras.

Tvätt

Du får tre maskiner tvättade per tillfälle. Vi hämtar och lämnar tvätten på överenskommen tid. I normalfallet får du tillbaka tvätten två dagar efter att vi hämtat den. Vi tvättar i första hand dina vardagskläder, underkläder, lakan och handdukar. Vid enstaka tillfällen kan täcken, kuddar och ytterkläder tvättas. Vi kan inte tvätta mattor och kemtvätt. Vi står för tvättmedel men använder inte sköljmedel av hänsyn till miljön.

En trygghetskamera är ett hjälpmedel för dig som vill ha en lugn och trygg nattsömn. Istället för att komma in i ditt hem nattetid, tittar till dig via en kamera som placeras på en lämplig plats i din bostad – exemplevis på ett bord, i en bokhylla eller monterad på en vägg.

Så här fungerar trygghetskameran

 1. Hemtjänstpersonalen använder kameran för att titta till dig på överenskomna och förutbestämda tider.
 2. Ni kommer överens innan om vad personalen ska göra ifall du inte ligger i sängen.
 3. Kameran spelar inte in eller sparar några bilder och den är inte aktiv mellan tillsynsbesöken. Endast behörig personal från Eskilstuna kommun och som är i tjänst kan se bilderna. På natten lyser en liten lampa med svagt rött sken som indikerar att den fungerar som den ska. 

En trygghetssensor är ett hjälpmedel som du kan ha hemma på väggen. Trygghetssensorn ställs in efter dina behov och kan till exempel upptäcka om du har ramlat eller om du ropar på hjälp. Den kan skicka larm till personal som kan komma och hjälpa dig. På så sätt kan du känna dig tryggare hemma.

Du bestämmer vilka saker och/eller händelser som din trygghetssensor ska känna av och reagera på. Om du till exempel behöver hjälp om du ramlar inomhus kanske du behöver en sensor som känner av golvet och som reagerar om en person ligger där. Vi anpassar, visar och provar trygghetssensorn tillsammans så att du känner dig trygg.

Exempel på saker och händelser som trygghetssensorn kan känna av

 • Dörr – när du går in i och ut ur rum.
 • Säng – när sätter dig i sängen, stiger upp eller ligger för stilla i sängen.
 • Golv – om du faller. Trygghetssensorn upptäcker 99 procent av alla fallolyckor.
 • Ljud – om du ropar på hjälp. Du kan prata med personal via sensorn om du behöver hjälp.

Så här fungerar trygghetssensorn

 1. Trygghetssensorn reagerar på det du bestämt att den ska reagera
  på, exempelvis om du ramlar.
 2. Trygghetssensorn skickar ett larm till personal och talar om för dig att larmet har skickats.
 3. Trygghetssensorn skickar en kamerabild till personalen, som kan se vad som har hänt. Bilden är avidentifierad. Det betyder att det inte går att se vem personen på bilden är.
 4. Om personalen ser att något inte är som det ska kan hen prata
  med dig genom sensorn. Du kan svara genom att prata rätt ut i luften.
 5. Personal kommer hem till dig om du behöver det.

Du som behöver hemtjänst och tillfälligt ska vistas i en annan kommun, exempelvis i en sommarstugan, ska prata med din biståndshandläggare hos oss i Eskilstuna kommun i god tid innan din vistelse.

Du som behöver hemtjänst och tillfälligt ska vistas i Eskilstuna kommun ska vända dig till biståndshandläggare i din hemkommun. Eftersom det krävs planering för att få hemtjänsten att fungera ber vi dig att kontakta biståndshandläggaren i din kommun i god tid före din resa, helst tre veckor innan.

Din hemkommun gör en prövning och kontaktar sedan oss i Eskilstuna kommun med en beställning/begäran om utförande av de insatser du behöver.

Avgifter

Du betalar hyra/boendeavgift, omvårdnadsavgift samt avgift för matabonnemang. Hyran/boendeavgifter varierar beroende på bland annat boendets storlek och standard. Avgiften för matabonnemang är 3 893 kronor per månad år 2021. Omvårdnadsavgiften beror på din inkomst. Den totala kostnaden för omvårdnadsavgift blir aldrig högre än gällande maxtaxa, som är 2139 kronor per månad år 2021. Läs mer om gällande maxtaxa och avgifter.

Biståndskontoret

Biståndshandläggare, avgiftshandläggare samt handläggare för bostadsanpassningsbidrag.

Biståndshandläggare äldreomsorgen

Biståndshandläggare funktionshinderområdet och socialpsykiatrin

Telefon:

Besöksadress

Postadress

Vård- och omsorgsförvaltningen
Biståndskontoret Eskilstuna kommun
631 86 Eskilstuna

Öppettider

Måndag-fredag kl. 8.00-16.00
Dag före röd dag och klämdag kl. 8.00-13.00

Uppdaterad: 30 mars 2021