Daglig verksamhet och sysselsättning

Daglig verksamhet och sysselsättning ska ge dig en meningsfull vardag och bidra till att du utvecklas som person. Vi erbjuder daglig verksamhet inom exempelvis butik och försäljning, media, sinnesupplevelser och tillverkning i trä och textil.

Vem kan få daglig verksamhet?

Du som är 18-65 år och inte har ett jobb eller studerar kan få daglig verksamhet om du har något av följande:

  • Utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd.
  • Betydande och bestående begåvningsmässig funktionsnedsättning efter en hjärnskada i vuxen ålder.

Vem kan få sysselsättning?

Du som har en psykisk funktionsnedsättning och som inte klarar av ett arbete på den vanliga arbetsmarknaden kan få sysselsättning.

Avgifter

Det kostar inget att ha daglig verksamhet eller sysselsättning, men du får själv ta med mat och fika.

Biståndskontoret

Biståndshandläggare, avgiftshandläggare samt handläggare för bostadsanpassningsbidrag.

Biståndshandläggare äldreomsorgen

Biståndshandläggare funktionshinderområdet och socialpsykiatrin

Telefon:

Besöksadress

Postadress

Vård- och omsorgsförvaltningen
Biståndskontoret Eskilstuna kommun
631 86 Eskilstuna

Öppettider

Måndag-fredag 8.00-16.00
Dag före röd dag och klämdag 08.00-13.00

Uppdaterad: 21 april 2021