Boendestöd är individuellt utformat stöd för att bevara och utveckla dina förmågor, så att du ska kunna leva så självständigt som möjligt. Boendestöd kan ges dygnet runt.

Vem kan få boendestöd?

Du kan få boendestöd om du är över 18 år, har psykisk funktionsnedsättning och bor i eget boende. Det är behovet av stöd som avgör.

Avgifter

Boendestöd är kostnadsfritt.

Biståndskontoret

Biståndshandläggare, avgiftshandläggare samt handläggare för bostadsanpassningsbidrag.

Biståndshandläggare äldreomsorgen

Biståndshandläggare funktionshinderområdet och socialpsykiatrin

Telefon:

Besöksadress

Postadress

Vård- och omsorgsförvaltningen
Biståndskontoret Eskilstuna kommun
631 86 Eskilstuna

Öppettider

Måndag-fredag 8.00-16.00
Dag före röd dag och klämdag 08.00-13.00

Uppdaterad: 10 september 2021