Eskilstuna kommun

Boendestöd är individuellt utformat stöd för att bevara och utveckla dina förmågor, så att du ska kunna leva så självständigt som möjligt. Boendestöd kan ges dygnet runt.

Boendestöd utformas efter dina behov och vad det är du behöver hjälp med. Boendestödet ska vara flexibelt och stödja dig till att själv utföra vardagssysslor och aktiviteter. Stödet kan utföras i ditt hem, digitalt eller på en annan plats beroende på hur din situation ser ut.

Exempel på vad boendestöd kan hjälpa dig med:

  • Motivera dig när du behöver det.
  • Stödja dig med att planera, genomföra och vara delaktig i aktiviteter.
  • Stödja dig vid kontakter med myndigheter och hälso- och sjukvård.
  • Arbeta tillsammans med dig så att du är delaktig i alla beslut och din planering.

Vem kan få boendestöd?

Du kan få boendestöd om du är över 18 år, har psykisk funktionsnedsättning och bor i eget boende. Det är behovet av stöd som avgör.

Avgifter

Boendestöd är kostnadsfritt.

Mottagningsenheten biståndskontoret

Hjälper dig i frågor som rör omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättningar. Du kan få råd, svar på frågor, hjälp med att ansöka om stöd eller att göra en orosanmälan. Du som har pågående ärenden ska kontakta din handläggare direkt.

Telefon:

  • 016-710 52 60, Måndag, tisdag, torsdag, fredag kl. 10.00-16.00. Onsdag kl. 13.00-16.00. Stängt för lunch kl. 12.00-13.00.

Besöksadress

Postadress

Vård- och omsorgsförvaltningen
Biståndskontoret Eskilstuna kommun
631 86 Eskilstuna

Öppettider

Måndag, tisdag, torsdag, fredag kl. 10.00-16.00. Onsdag kl. 13.00-16.00. Stängt för lunch kl. 12.00-13.00.

Uppdaterad: 27 april 2023