Avlösarservice, avlösning i hemmet

Avlösarservice och avlösning i hemmet är till för att du som anhörig som lever tillsammans med en person med stora funktionsnedsättningar eller som vårdar en närstående ska få möjlighet att koppla av, kunna genomföra aktiviteter och ha kvar dina egna sociala kontakter.

Genom avlösarservice och avlösning i hemmet kan du som anhörig få stöd av kommunens medarbetare i hemtjänsten som tillfälligt tar över omvårdnaden i hemmet, upp till tio timmar per månad.

Vem kan få avlösarservice?

Du som är över 18 år och bor tillsammans med och vårdar en närstående kan få avlösarservice, om din närstående har något av följande:

  • Utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd.
  • Betydande och bestående begåvningsmässig funktionsnedsättning efter en hjärnskada i vuxen ålder.
  • Andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar som uppenbart inte beror på normalt åldrande, som orsakar betydande svårigheter och därmed ett omfattande behov av stöd och service.

Vem kan få avlösning i hemmet?

Du som är över 18 år och bor tillsammans med och vårdar en närstående kan få avlösning i hemmet.

Avgifter

Det kostar inget att ha avlösarservice eller avlösning i hemmet.

Mottagningsenheten biståndskontoret

Hjälper dig i frågor som rör omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättningar. Du kan få råd, svar på frågor, hjälp med att ansöka om stöd eller att göra en orosanmälan. Du som har pågående ärenden ska kontakta din handläggare direkt.

Telefon:

Besöksadress

Postadress

Vård- och omsorgsförvaltningen
Biståndskontoret Eskilstuna kommun
631 86 Eskilstuna

Öppettider

Måndag, tisdag och torsdag kl. 10.00-16.00. Onsdag kl. 13.00-16.00. Fredag kl. 10.00-15.00. Stängt för lunch kl. 12.00-13.00.

Uppdaterad: 16 maj 2022