MENY
Eskilstuna kommun

Riksfärdtjänst

Riksfärdtjänst är till för dig som vid resa inom Sverige får fördyrade resekostnader på grund av en stor och varaktig funktionsnedsättning. Resekostnaden för en ledsagare ingår men det är ditt eget ansvar att ordna med en eventuell ledsagare.

Syftet med riksfärdtjänst är att man ska ha möjlighet att resa till normala kostnader från en kommun till en annan.

Kommunens mål är att så många resor som möjligt ska ske med buss- och tåg. Taxi och specialfordon ges enbart om resan på grund av din funktionsnedsättning inte kan kan genomföras med allmänna kommunikationer. Den bedömningen görs av våra handläggare.

Här kan du tycka till om din riksfärdtjänstresa.

  

Fr.o.m. 2019-12-01 krävs underskrift av sökanden
på ansökan om färdtjänst och riksfärdtjänst

För att göra ansökningsförfarandet mera rättssäkert och att den enskilde ska vara medveten om att hen ansöker om färdtjänst/riksfärdtjänst ska ansökningsblanketten undertecknas av den sökande. Detta gäller från och med 2019-12-01. Den nya blanketten finns på kommunens hemsida.

Vid brådskande ärenden kan du skanna in den undertecknade ansökningsblanketten och maila till fardtjanst@eskilstuna.se och sedan skicka in originalet med posten.

Från och med 2019-12-01 kommer vi inte att påbörja handläggningen om ansökan inkommer på den gamla blanketten som är utan underskrift utan avvaktar tills vi fått in den nya blanketten som ska vara undertecknad av den sökande.

  

Riksfärdtjänst

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Färdtjänst, skolskjuts och parkeringstillstånd

Vi handlägger frågor som rör färdtjänst, riksfärdtjänst, parkeringstillstånd för rörelsehindrade samt skolskjuts.

Öppettider

Telefontid vardagar 8.30-9.30

Besöksadress

Alva Myrdals gata 5

Postadress

631 86 Eskilstuna