MENY
Eskilstuna kommun

Färdtjänst

Vem kan få färdtjänst?

Vem kan få färdtjänst?

Färdtjänst är ett komplement till kollektivtrafiken för dig med varaktig funktionsnedsättning. Vi beviljar färdtjänst till dig som på grund av en funktionsnedsättning har väsentliga svårigheter att förflytta dig på egen hand eller resa med den vanliga kollektivtrafiken. Färdtjänst beviljas enligt Lag om färdtjänst, § 7. För att du ska kunna få färdtjänst gäller följande:

  • Du ska vara folkbokförd i Eskilstuna kommun
  • Din funktionsnedsättning ska ha en beräknad varaktighet på minst 3 månader
  • Brist på eller dåliga kommunikationer är inget skäl som ger rätt till färdtjänst.

För resor till och från sjukvård, tandvård eller remitterad behandling gäller inte färdtjänst.  Vänd dig då istället till din vårdgivare eller till Landstinget Södermanland, sjukreseenheten telefon 0155-24 73 57.

För beställning av själva resan, kontakta Sörmlandstrafiken.länk till annan webbplats Observa att färdtjänst bygger på samåkning.

Blanketter om färdtjänst

Blanketter om färdtjänst

Blanketterna kan du fylla i direkt i datorn och sedan spara och/eller skriva ut. Vissa blanketter kräver namnunderskrift. Underskriften får du göra efter utskrift och därefter skicka till oss med vanlig post till den adress som anges på blanketten.

Mer detaljer om färdtjänst hittar du i de nedladdningsbara broschyrerna. 

Suomeksi 

  

Fr.o.m. 2019-12-01 krävs underskrift av sökanden på ansökan om färdtjänst och riksfärdtjänst

För att göra ansökningsförfarandet mera rättssäkert och att den enskilde ska vara medveten om att hen ansöker om färdtjänst/riksfärdtjänst ska ansökningsblanketten undertecknas av den sökande. Detta gäller från och med 2019-12-01. Den nya blanketten finns på kommunens hemsida.

Vid brådskande ärenden kan du skanna in den undertecknade ansökningsblanketten och maila till fardtjanst@eskilstuna.se och sedan skicka in originalet med posten.

Från och med 2019-12-01 kommer vi inte att påbörja handläggningen om ansökan inkommer på den gamla blanketten som är utan underskrift utan avvaktar tills vi fått in den nya blanketten som ska vara undertecknad av den sökande.

  

Färdtjänst

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Färdtjänst, skolskjuts och parkeringstillstånd

Vi handlägger frågor som rör färdtjänst, riksfärdtjänst, parkeringstillstånd för rörelsehindrade samt skolskjuts.

Öppettider

Telefontid vardagar 8.30-9.30

Besöksadress

Alva Myrdals gata 5

Postadress

631 86 Eskilstuna