MENY
Eskilstuna kommun

Färdtjänst

Färdtjänst

Vem kan få färdtjänst?

Färdtjänst är ett komplement till kollektivtrafiken för dig med varaktig funktionsnedsättning. Vi beviljar färdtjänst till dig som på grund av en funktionsnedsättning har väsentliga svårigheter att förflytta dig på egen hand eller resa med den vanliga kollektivtrafiken. För att du ska kunna få färdtjänst gäller följande:

  • Du som söker ska vara folkbokförd i Eskilstuna kommun.
  • Din funktionsnedsättning ska ha en beräknad varaktighet på minst 3 månader.
  • Brist på eller dåliga kommunikationer är inget skäl som ger rätt till färdtjänst.

För resor till och från sjukvård, tandvård eller remitterad behandling gäller inte färdtjänst.  Vänd dig då istället till din vårdgivare eller till Landstinget Södermanland, sjukreseenheten telefon 0155-24 73 57.

För beställning av själva resan, kontakta Sörmlandstrafiken.länk till annan webbplats Observa att färdtjänst bygger på samåkning.

Färdtjänst beviljas enligt Lag om färdtjänst, § 7. 

Blanketter om färdtjänst

När du öppnar blanketterna kan du fylla i dem direkt i datorn och sedan skriva ut den. Vissa blanketter kräver namnunderskrift. Underskriften får du göra efter utskrift och därefter skicka in den till oss med vanlig post till den adress som anges på blanketten.

Mer detaljer om färdtjänst hittar du i de nedladdningsbara broschyrerna. 

Suomeksi

 

Färdtjänst, skolskjuts och parkeringstillstånd

Vi handlägger frågor som rör färdtjänst, riksfärdtjänst, parkeringstillstånd för rörelsehindrade samt skolskjuts.

Öppettider

Telefontid vardagar 8.30-9.30

Besöksadress

Alva Myrdals gata 5

Postadress

631 86 Eskilstuna