Kontaktuppgifter biståndshandläggare funktionshinderområdet

Här hittar du kontaktuppgifter till våra biståndshandläggare inom funktionshinderområdet. Du hittar också kontaktuppgifter till avgiftshandläggare och handläggare för bostadsanpassningsbidrag.

Biståndshandläggare inom funktionshinderområdet utreder och beslutar om insatser enligt lagen om särskilt stöd till vissa funktionshindrade, LSS och socialtjänstlagen, SoL. Du hittar kontaktuppgifter till biståndshandläggare inom äldreomsorgen på en annan sida.

Biståndshandläggare socialpsykiatrin, från 18 år

Om du inte har någon handläggare

Telefonnummer: 016-710 52 60
Telefontid: måndag, tisdag, onsdag, torsdag 13.00 – 16.00, fredag 13.00 – 15.00
E-postadress: solbistand@eskilstuna.se

Om du har en handläggare

Telefonnummer: Ring något av telefonnumren nedan.
Telefontid: måndag – fredag 08.30 – 09.30

Biståndshandläggare LSS barn och vuxna

Om du inte har någon handläggare

Telefonnummer: 016-710 52 60
Telefontid: måndag, tisdag, onsdag, torsdag 13.00– 16.00, fredag 13.00 – 15.00
E-postadress: lssbistand@eskilstuna.se

Om du har en handläggare

Telefonnummer: Ring något av telefonnumren nedan
Telefontid:
måndag – fredag 08.30 – 09.30

Handläggare bostadsanpassningsbidrag

Har du frågor om bostadsanpassning? Ring någon av följande handläggare:

Biståndskontoret

Biståndshandläggare, avgiftshandläggare samt handläggare för bostadsanpassningsbidrag.

Biståndshandläggare äldreomsorgen

Biståndshandläggare funktionshinderområdet och socialpsykiatrin

Telefon:

Besöksadress

Postadress

Vård- och omsorgsförvaltningen
Biståndskontoret Eskilstuna kommun
631 86 Eskilstuna

Öppettider

Måndag-fredag 8.00-16.00
Dag före röd dag och klämdag 08.00-13.00

Avgiftshandläggare

Telefon:

Uppdaterad: 29 september 2021