MENY
Eskilstuna kommun

Bostadsanpassning

Bostadsanpassning är åtgärder av fasta funktioner i eller i anslutning till din bostad så att du ska kunna leva så självständigt som möjligt. Bostadsanpassningen kan till exempel vara borttagning av trösklar, förbättring av belysning och installation av trapphiss eller automatiska dörröppnare.

Vem kan få bostadsanpassning?

Du som har en bestående funktionsnedsättning kan få bidrag till bostadsanpassning. Bidraget är personligt och gäller oavsett om du äger din bostad, bor i hyresrätt eller i bostadsrätt.

För att du ska beviljas bidrag krävs att anpassningen är nödvändig och att ditt behov inte går att lösa på lättare sätt, till exempel med hjälpmedel. Vid flytt och nybyggnation är bidraget begränsat. Bidrag lämnas inte om den nya bostaden är uppenbart olämplig med hänsyn till funktionsnedsättningen.

Så här ansöker du om bidrag till bostadsanpassning

Skicka in nedanstående till adressen
Vård- och omsorgsförvaltningen
Bostadsanpassningen
631 86 Eskilstuna

  • Ansökningsblanketten för bidrag till bostadsanpassning
  • Ett medicinskt intyg från arbetsterapeut, fysioterapeut, läkare eller annan medicinsk sakkunnig. Intyget ska beskriva din funktionsnedsättning och vilka konsekvenser den för med sig i din bostad. Gäller ansökan enbart enstaka stödhandtag eller borttagande av trösklar inomhus behövs inget intyg.
  • Om du bor i din bostad tillsammans med någon eller om någon förutom du står på kontraktet behövs också ett medgivande från den personen.
  • Ett medgivande från fastighetsägaren om att du får utföra anpassningen är bra att skicka med, men inte nödvändigt.

Du kan också kontakta biståndskontoret.

Efter ansökan

  1. Kontakt: En handläggare för bostadsanpassningsbidrag kontaktar dig för att ställa frågor via telefon eller boka ett hembesök.
  2. Utredning: Handläggaren utreder din ansökan och bedömer ditt individuella behov av stöd utifrån lagen om bostadsanpassningsbidrag (2018:222).
  3. Beslut: Du får ett skriftligt beslut med bifall, delvis avslag eller avslag på din ansökan. Beslutet innehåller åtgärd och högsta skäliga belopp som kan betalas ut.

Efter beslut

När du beviljats bidrag till bostadsanpassning

  1. Beställ arbetet med bostadsanpassningen av en hantverkare som du själv väljer. Arbete och anpassning ska utföras på ett fackmannamässigt sätt och följa gällande regelverk. Hantverkare ska vara behörig och ha F-skattsedel. Bidraget kan inte kombineras med ROT-avdrag.
  2. Bidraget för bostadsanpassning ska täcka alla kostnader för beviljade åtgärder och gäller för standardmaterial. Hantverkaren skickar fakturan till dig och du skickar kopia på den samt dina kontouppgifter till din handläggare.
  3. Handläggaren gör utbetalning till ditt bankkonto så du kan betala din faktura. Ibland gör handläggaren ett hembesök innan bidrag betalas ut.

Om din ansökan avslås

Beslutet går att överklaga. Så här gör du om du vill överklaga ett beslut.

Avgifter

Inga avgifter tas ut i samband med utredning och hembesök gällande bostadsanpassningsbidrag. Bidraget för bostadsanpassning ska täcka alla kostnader för beviljade åtgärder och gäller för standardmaterial.

Kontaktuppgifter

Kontaktuppgifter till handläggare inom äldreomsorgen Eskilstuna kommun

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Eskilstuna direkt

Eskilstuna kommuns kontaktcenter

Öppettider

Besökstid Eskilstuna
Måndag-fredag 07.30-16.00


Besökstid Torshälla
Måndag 10.00-19.00
Tisdag-fredag 10.00-16.30
Lördag 11.00-14.00


Telefontid
Måndag-torsdag 08.00-16.30
Fredag 08.00-16.00

Dag före röd dag och klämdag 08.00-13.00

Besöksadress

Värjan, Alva Myrdals gata 5, Eskilstuna
Kvarnen, Storgatan 26, Torshälla