Korttidsvistelse innebär du bor i ett boende eller i en stödfamilj ett par dygn i månaden. Syftet är att du ska få miljöombyte och rekreation, och att dina anhöriga ska få avlastning i omvårdnadsarbetet.

Vem kan få kortidsvistelse enligt LSS?

Du kan få korttidsvistelse om du har något av följande:

  • Utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd.
  • Betydande och bestående begåvningsmässig funktionsnedsättning efter en hjärnskada i vuxen ålder.
  • Andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar som uppenbart inte beror på normalt åldrande, som orsakar betydande svårigheter och därmed ett omfattande behov av stöd och service.

Dessutom avgör ditt behov av stöd om du kan få korttidsvistelse. Du som är över 18 år kan också ansöka om korttidsplats enligt socialtjänstlagen.

Avgifter

Vistelsen är kostnadsfri, men du betalar för måltiderna.

Biståndskontoret

Biståndshandläggare, avgiftshandläggare samt handläggare för bostadsanpassningsbidrag.

Biståndshandläggare äldreomsorgen

Biståndshandläggare funktionshinderområdet och socialpsykiatrin

Telefon:

Uppdaterad: 29 september 2021