Familjehem och bostad med särskild service för barn och ungdomar

Familjehem innebär boende dygnet runt hemma hos en familj som hjälper och stöttar barn och ungdomar. Bostad med särskild service för barn och ungdomar innebär boende dygnet runt med tillgång till omvårdnad av personal med speciell kompetens.

Vem kan få familjehem och bostad med särskild service för barn och ungdomar?

Barn och ungdomar med svåra funktionsnedsättningar som trots olika stödinsatser inte kan bo hos sina föräldrar kan få familjehem eller bostad med särskild service, om de har utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd.

Avgifter

Vårdnadshavare betalar omkostnader för barnet/ungdomen, exempelvis kostnader för kläder, mat och fritidsaktiviteter.

Mottagningsenheten biståndskontoret

Hjälper dig i frågor som rör omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättningar. Du kan få råd, svar på frågor, hjälp med att ansöka om stöd eller att göra en orosanmälan. Du som har pågående ärenden ska kontakta din handläggare direkt.

Telefon:

Besöksadress

Postadress

Vård- och omsorgsförvaltningen
Biståndskontoret Eskilstuna kommun
631 86 Eskilstuna

Öppettider

Måndag, tisdag och torsdag kl. 10.00-16.00. Onsdag kl. 13.00-16.00. Fredag kl. 10.00-15.00. Stängt för lunch kl. 12.00-13.00.

Uppdaterad: 20 januari 2023