Familjehem och bostad med särskild service för barn och ungdomar

Familjehem innebär boende dygnet runt hemma hos en familj som hjälper och stöttar barn och ungdomar. Bostad med särskild service för barn och ungdomar innebär boende dygnet runt med tillgång till omvårdnad av personal med speciell kompetens.

Vem kan få familjehem och bostad med särskild service för barn och ungdomar?

Barn och ungdomar med svåra funktionsnedsättningar som trots olika stödinsatser inte kan bo hos sina föräldrar kan få familjehem eller bostad med särskild service, om de har utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd.

Avgifter

Vårdnadshavare betalar omkostnader för barnet/ungdomen, exemplevis kostander för kläder, mat och fritidsaktiviteter.

Biståndskontoret

Biståndshandläggare, avgiftshandläggare samt handläggare för bostadsanpassningsbidrag.

Biståndshandläggare äldreomsorgen

Biståndshandläggare funktionshinderområdet och socialpsykiatrin

Telefon:

Besöksadress

Postadress

Vård- och omsorgsförvaltningen
Biståndskontoret Eskilstuna kommun
631 86 Eskilstuna

Öppettider

Måndag-fredag 8.00-16.00
Dag före röd dag och klämdag 08.00-13.00

Uppdaterad: 29 september 2021