Bostad med särskild service för vuxna

Det finns två sorters bostäder med särskild service för personer med funktionsnedsättning i Eskilstuna kommun: gruppbostad och servicebostad.

Gruppbostad består av flera lägenheter i samma hus. Du har nära till gemensamma utrymmen och personal finns i gruppbostaden hela tiden.

Servicebostad består av flera lägenheter i samma hus eller flera lägenheter utspridda i ett bostadsområde. Du får en egen lägenhet och har nära till personal och gemensamma utrymmen.

I alla boenden med särskild service finns tillgång till nattpersonal i någon form.

Vem kan få bostad med särskild service för vuxna enligt LSS?

Du kan få bostad med särskild service för vuxna om du har något av följande:

  • Utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd.
  • Betydande och bestående begåvningsmässig funktionsnedsättning efter en hjärnskada i vuxen ålder.
  • Andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar som uppenbart inte beror på normalt åldrande, som orsakar betydande svårigheter och därmed ett omfattande behov av stöd och service.

Dessutom avgör ditt behov av stöd om du kan få bostad med särskild service för vuxna enligt LSS.

Vem kan få bostad med särskild service enligt socialtjänstlagen?

Du som är över 18 år, har en psykisk funktionsnedsättning och ett omfattande behov av stöd, tillsyn och omvårdnad för att klara din vardag kan få bostad med särskild service enligt socialtjänstlagen. Dessutom avgör ditt behov av stöd om du kan få bostad med särskild service enligt socialtjänstlagen.

Avgifter

Bostad med särskild service för vuxna enligt LSS

Du betalar hyra, el, hemförsäkring, möbler, mat och annat du behöver i din egen lägenhet.

Bostad med särskild service för vuxna enligt socialtjänstlagen

Du betalar för service och personlig omvårdnad, en så kallad omvårdnadsavgift. Avgiften beror på din inkomst. Ingen betalar mer än gällande maxtaxa. Läs mer om gällande maxtaxa och avgifter inom vård- och omsorg. Du betalar hyra, el, hemförsäkring, möbler, mat och annat du behöver i din egen lägenhet.

Biståndskontoret

Biståndshandläggare, avgiftshandläggare samt handläggare för bostadsanpassningsbidrag.

Biståndshandläggare äldreomsorgen

Biståndshandläggare funktionshinderområdet och socialpsykiatrin

Telefon:

Besöksadress

Postadress

Vård- och omsorgsförvaltningen
Biståndskontoret Eskilstuna kommun
631 86 Eskilstuna

Öppettider

Måndag-fredag 8.00-16.00
Dag före röd dag och klämdag 08.00-13.00

Uppdaterad: 10 september 2021