MENY
Eskilstuna kommun

Mål

Våra mål på Rimnas fritids är:

Bemötandeplan och Genomförandeplan

Alla ungdomar som går på Rinmans fritids ska ha en bemötandeplan och genomförandeplan som personalen jobbar utifrån. Uppföljningar på dessa görs 2 gånger per år.

Samhällsorientering

Att lära sig hitta till olika aktiviteter som finns runt om i vår kommun. Som tex.

- bowlinghallen

- biljardhallen

- munktellarenan

- biblioteket

- musikaffären

- badhuset

- olika sportföreningar

- parken zoo

- affärer

- lokaltrafiken

Under lov försöker vi att ta oss ut mer i samhället då mer tid finns.

Vi gör samma aktiviteter varje vecka för att bygga upp trygghet och rutiner. Detta gör vi oftast under 2-3 terminer eller tills ungdomarna önska någon annan aktivitet.

Beroende på årstid så använder vi oss av lokaltrafiken eller så promenerar vi till aktiviteterna.

Detta för att visa på hur man kan ta sig till olika aktiviteter.

Intressen

Vi försöker att skapa intressen som ungdomarna kan göra på sin egen fritids genom att visa dem vad som finns att göra i vår kommun. Vissa dagar i veckan har vi gruppverksamhet kvar på fritids. Dessa grupper kan se väldigt olika ut beroende på hur långt ungdomen har kommit i den sociala utvecklingen.

Exempel:

- att våga fråga en kompis om den vill spela spel och att spela själv men en kompis men eller utan stöd av personal.

- att våga gå ut själv på gården och tex. spela fotboll.

- att kunna sitta och föra ett samtal med en kompis med eller utan stöd av personal.

Stärka "jaget"/självständighet

Genom dessa aktiviteter/grupper vill vi skapa egna och nya intressen hos ungdomen som dom själva kan ta sig till och utföra på egen hand eller med stöd.

Föräldrasamverkan

Vi har kontiunerlig kontakt med föräldrar via information genom telefon, utskick och mail.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Fritids Rinman
Öppettider

6,30-16,30, vid behov

Besöksadress

Västermarksgatan 42

Postadress

63221 Eskilstuna