MENY
Eskilstuna kommun

Mål

Våra mål på Årby fritids är:

Bemötandeplan och Genomförandeplan

Alla ungdomar som går på Årby fritids ska ha en bemötandeplan och genomförandeplan som personalen arbetar utifrån. Uppföljningar på dessa görs 2 gånger per år.

Samhällsorientering

Att lära sig hitta till olika aktiviter som finns runt om i vår kommun, som tex.

-bowlinghallen

-munktellarenan

-biblioteket

-badhuset

-olika sportföreningar

-parken zoo

-lokaltrafiken

-affärer

Under lov försöker vi ta oss ut mer i samhället då mer tid finns.

Vi gör samma aktivitet varje vecka för att bygga upp trygghet och rutiner.

Detta gör vi oftast under 2-3 terminer eller tills ungdomarna önskar annan aktivitet.

Beroende på årstid så använder vi oss av lokaltrafiken eller så promenerar vi till aktiviteterna.

Detta för att visa på hur man kan ta sig till aktiviteterna.

Intressen

Vi försöker att skapa intressen som ungdomarna kan göra på sin egen fritid genom att visa vad som finns att göra i vår kommun.

Vissa dagar i veckan har vi gruppverksamhet kvar på fritids.

Dessa grupper kan se väldigt olika ut beroende på hur långt ungdomen har kommit i den sociala utvecklingen.

Exempel:

-att våga fråga en kompis om den vill spela spel, att spela själv med en kompis med eller utan stöd av personal.

-att våga gå ut själv på gården och tex. spela fotboll, basket.

-att kunna sitta och föra ett samtal med en kompis med eller utan stöd av personal.

Stärka "jaget"/självständighet

Genom dessa aktiviteter/grupper vill vi skapa egna och nya intressen hos ungdomen som de själva kan ta sig till och utföra på egen hand eller med stöd.

Föräldrasamverkan

Vi har kontinuerlig kontakt med föräldrar via information genom telefon, utskick och mail.Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Korttidstillsyn, Frtids på Årbyskolan
Öppettider

6,30-17,30 vid behov

Besöksadress

Magistervägen 20

Postadress

633 44 Eskilstuna