MENY
Eskilstuna kommun

Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år enligt LSS, lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade

Korttidstillsyn är fritidsverksamhet före och efter skolans slut samt på lovdagar och studiedagar.

Vem kan få korttidstillsyn?

Barn och ungdomar över 12 år som går i skolan kan få korttidstillsyn om de har något av följande:

  • Utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd.
  • Betydande och bestående begåvningsmässig funktionsnedsättning efter en hjärnskada i vuxen ålder.
  • Andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar som uppenbart inte beror på normalt åldrande, som orsakar betydande svårigheter och därmed ett omfattande behov av stöd och service.
Så här ansöker du om korttidstillsyn

Du som ansöker ska vara vårdnadshavare eller företrädare för barnet eller ungdomen som behöver insatsen. Om ni är två vårdnadshavare behöver båda samtycka till ansökan. Ungdomar över 15 år kan ansöka själv, men måste ha samtycke av vårdnadshavare. Du kan ansöka på två olika sätt:

Efter ansökan

  1. Kontakt: En biståndshandläggare kontaktar dig via telefon eller brev för att boka ett möte.
  2. Möte: Du träffar biståndshandläggaren som ställer frågor om dina behov.
  3. Utredning: Handläggaren utreder din ansökan och bedömer ditt behov av stöd utifrån lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.
  4. Beslut: Du får ett skriftligt beslut med bifall, delavslag eller avslag på din ansökan.

Läs vad biståndskontoret som arbetar med omsorg till personer med funktionsnedsättning lovar.

Efter beslut

När ditt barn/ungdom beviljats kortidstillsyn

Du som vårdnadshavare blir kontaktad av en medarbetare från LSS barn för ett första möte. På mötet pratar vi bland annat om inskolning och insatsens utförande.


Om din ansökan om kortidstillsyn avslås

Beslutet går att överklaga. Så här gör du om du vill överklaga ett beslut.

Avgifter

Vistelsen är kostnadsfri, men du betalar för barnets/ungdomens måltider. Avgiften baseras på barnets/ungdomens ålder.

Synpunkter

Har du synpunkter på kommunens service, omvårdnad eller tjänster kan du lämna dem via kommunens e-tjänst säg vad du tyckerlänk till annan webbplats. Du kan också lämna synpunkter direkt till någon anställd i våra verksamheter eller fylla i blankett för synpunktshantering som finns på alla våra enheter.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Biståndskontoret
Öppettider

Besökstid
Måndag-fredag 8.00-12.00

Telefontid
Måndag-fredag 8.00-16.00

Postadress

Fröslunda centrum, 631 86 Eskilstuna

Ann-Christin Jansson
Avdelningschef LSS barn och personlig assistans