MENY
Eskilstuna kommun

Vill du bli kontaktperson till barn och ungdomar?

Exempelbild

Biträde av kontaktperson är en särskild insats enligt LSS§ 9:4; Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.

Vad är en kontaktperson

(enligt LSS-lagstiftningen)?

Kontaktperson är en medmänniska, en kamrat, en vän och en socialt engagerad person. Som underlättar och ger förutsättningar för en med människa med funktionsnedsättning att leva ett socialt aktivt och rikt liv. Som motverkar isolering och delaktighet i samhället.

Som kontaktperson planerar Du tillsammans med din kamrat vad, hur och när det passar att ni träffas. Telefonkontakterna, träffarna och aktiviteterna skall ge stöd till ett självständigt och aktivt liv. Uppdraget blir ett komplement till övriga sociala nätverk.

Kontaktperson är ett frivilligt och ideellt uppdrag, ett avtal klargör omfattningen och innehåll, samt den omkostnads- och arvodesersättning som utgår.

Uppdraget kontaktperson är en insats enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS och styrs av ett beslut av LSS-handläggare.

Hur blir jag kontaktperson och vad krävs?

Du skall vara fyllda 18 år, ha ett socialt engagemang, stort intresse för människor, livserfarenhet och tycka livet är spännande.

Vid intresse tar Du kontakt med kontaktpersonansvarig, Maria Sterner och fylla i en intresseanmälningsblankett.

Vid ett intervjutillfälle berättar Du om dig själv och dina intressen. Vi informerar i vår tur om vad uppdraget innefattar, vilka regelverk, rutiner och ersättningar som gäller. Dina intressen och erfarenheter matchar vi sedan mot en "passande" kamrats.

Om du är intresserad av att bli kontaktperson tar du kontakt med kontaktpersonansvarig Maria Sterner. Intresseanmälan

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Maria Sterner

Kontaktpersonansvarig

Besöksadress

Bruksgatan 17

Postadress

63220 Eskilstuna

Maria Sterner
Gruppledare