MENY
Eskilstuna kommun

Överklaga beslut

Om du är missnöjd med det beslut du fått kan du överklaga.

Så här gör du för att överklaga

Överklagan av ett beslut ska vara skriftlig. I skrivelsen ska du ange vilket beslut du överklagar, den ändring du vill ha samt varför du vill ha ändringen.

Vård- och omsorgsnämnden

Eventuell överklagan skickas till vård- och omsorgsnämnden vars adress finns angiven i beslutet. Skrivelsen ska ha inkommit till vård- och omsorgsnämnden senast tre veckor efter det datum du fått ditt beslut. Din handläggare ska hjälpa dig med överklagandet om du så önskar. Vård- och omsorgsnämnden skickar i sin tur din överklagan tillsammans med sitt yttrande från kommunen till Länsrätten.

Kammarrätten

Nästa instans för att överklaga länsrättens dom är Kammarrätten. Kammarrätten kan bevilja eller avslå prövningstillstånd. Ifall prövningstillstånd inte beviljas gäller Länsrättens dom.

Högsta Förvaltningsdomstolen

Sista instans är Regeringsrätten som arbetar på liknande sätt som Kammarrätten. En dom i Regeringsrätten är prejudicerande vilket innebär att den är vägledande i rättstillämpningen. Såväl du som kommunen kan överklaga och söka prövning till nästa instans.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Eskilstuna direkt

Eskilstuna kommuns kontaktcenter.

Öppettider

Värjan, Alva Myrdals gata 5, Eskilstuna
Besök måndag-torsdag 07.45-16.30
Fredag 07.45-16.00
Dag innan röd dag 07.45-13.00

Östra Torget, Brogatan 13, Torshälla
Besök måndag-torsdag 08.00-16.30
Fredag 08.00-16.00
Dag innan röd dag 08.00-13.00

Telefonin vardagar 07.30-17.00
- dag innan röd dag 07.30-13.00

Besöksadress

Värjan, Alva Myrdals gata 5, Eskilstuna
Östra Torget, Brogatan 13, Torshälla