MENY
Eskilstuna kommun

Barn och ungdom med funktionsnedsättning

Barn/ungdomar har rätt till stöd och hjälp med insatser utifrån lagen om stöd och service, LSS.

Följande insatser kan du ansöka om:

  • Personlig assistans: Personlig assistans kan du få om du har stora och varaktiga funktionsnedsättningar.
  • Ledsagarservice: Kan du få om du behöver ledsagning.
  • Kontaktperson: Kan du få om du behöver en vän för att få stöd och hjälp ute i samhället.
  • Avlösarservice: Är en insats där någon kommer till hemmet och tar hand om dig.
  • Korttidsvistelse utanför hemmet: Korttids kan du få på ett korttidshem eller familj, vistelsen kan vara ett eller flera dagar i månaden utifrån behov.
  • Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år: Skolbarnomsorg i anslutning till skoldagen.
  • Familjehem och Bostad med särskild service för barn/ungdomar: För dig som p.g.a din funktionsnedsättning inte har möjlighet att bo hemma. 

Vem har rätt till insatserna?

Insatserna gäller enbart dig som tillhör en personkrets enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Ansökan skickas till kommunens handläggare som gör en bedömning av ditt behov och fattar beslut om stöd. 

En fastställd diagnos innebär inte att du automatiskt är berättigad till en viss insats enligt LSS. För varje insats du söker görs en individuell prövning av just det behovet.

För vidare information kontakta kommunens LSS-handläggare för barn och ungdom.öppnas i nytt fönster

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Eskilstuna direkt

Eskilstuna kommuns kontaktcenter

Öppettider

Besökstid Eskilstuna
Måndag-torsdag 07.45-16.30
Fredag 07.45-16.00

Besökstid Torshälla
Måndag-fredag 10.00-16.00
Lunchstängt 12.00-13.00

Telefontid
Måndag-fredag 07.30-17.00

Besöksadress

Värjan, Alva Myrdals gata 5, Eskilstuna
Kvarnen, Storgatan 26, Torshälla

Ann-Christin Jansson
Biträdande områdeschef funktionshinder