MENY
Eskilstuna kommun

Ansvarsfördelning - översikt

Här får du en överblick över vem som ansvarar för vad inom området funktionsnedsättning. Informationen är inte detaljerad och kan med tiden ändras. Information om stöd som en myndighet ansvarar för ska du i första hand läsa på respektive myndighets webbtjänst, för att garantera att informationen är aktuell/korrekt. 

Kommunen

Flera lagar reglerar kommunens ansvar gentemot kommuninvånarna. Det är bland annat lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, med följande insatser:   

 • avlösarservice
 • boende i familjehem eller i bostad med särskild service
  för barn och ungdomar
 • bostad med särskild service för vuxna
 • daglig verksamhet
 • kontaktperson
 • korttidsvistelse
 • ledsagarservice
 • personlig assistans (kan även sökas hos Försäkringskassan)
 • korttidstillsyn för skolungdom över 12 år 

och socialtjänstlagen, SoL, med följande stöd:

 • matservice
 • hemtjänst/vård
 • korttidsvistelse
 • ledsagning
 • sysselsättning
 • särskilt boende
 • telefonservice
 • trygghetslarm  

Övrigt, kommunen 

 • färdtjänst
 • riksfärdtjänst
 • hemsjukvård inom kommunens särskilda boenden, dagverksamhet och i det egna hemmet enligt hälso- och sjukvårdslagen,HSL  
 • parkeringstillstånd
 • bostadsanpassning, lagen om bostadsanpassning
 • stöd i grundskola och gymnasium
 • överförmyndare/god man

Målet med socialtjänstlagen är att tillgodose behov så att du uppnår skälig levnadsnivå medan lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade ska tillgodose behov så att du uppnår goda levnadsvillkor. Stödet som ges ska stärka dina möjligheter att leva ett självständigt liv. 

Försäkringskassan 

 • bilstöd
 • handikappersättning
 • personlig assistans (kan även sökas hos kommunen)
 • tandvård
 • vårdbidrag 

Läs mer genom att klicka på länken "Försäkringskassan" till höger.

Arbetsförmedlingen

 • anställningsstöd
 • lönebidrag
 • hjälpmedel i arbetslivet

Läs mer genom att klicka på länken "Arbetsförmedlingen" till höger. 

Landstinget Sörmland 

 • hjälpmedel
 • sjukvård
 • tandvård
 • länstrafik
 • habilitering
 • rehabilitering
 • tolktjänster
 • rådgivning och annat personligt stöd enligt LSS 

Läs mer genom att klicka på länken "Landstinget Sörmland" till höger.

Kommunen, landstinget, försäkringskassan och arbetsförmedlingen har olika roller i förhållande till dig som har en funktionsnedsättning. Här får du veta vem som gör vad.

1157

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Eskilstuna direkt

Eskilstuna kommuns kontaktcenter

Öppettider

Besökstid Eskilstuna
Måndag-torsdag 07.45-16.30
Fredag 07.45-16.00

Besökstid Torshälla
Måndag-fredag 10.00-16.00
Lunchstängt 12.00-13.00

Telefontid
Måndag-fredag 07.30-17.00

Besöksadress

Värjan, Alva Myrdals gata 5, Eskilstuna
Kvarnen, Storgatan 26, Torshälla