Fritidsverksamhet/korttidstillsyn

Korttidstillsyn är fritidsverksamhet före och efter skolans slut samt på lovdagar och studiedagar.

Vem kan få korttidstillsyn?

Barn och ungdomar över 12 år som går i skolan kan få korttidstillsyn om de har något av följande:

  • Utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd.
  • Betydande och bestående begåvningsmässig funktionsnedsättning efter en hjärnskada i vuxen ålder.
  • Andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar som uppenbart inte beror på normalt åldrande, som orsakar betydande svårigheter och därmed ett omfattande behov av stöd och service.

Avgifter

Vistelsen är kostnadsfri, men du betalar för barnets/ungdomens måltider. Avgiften baseras på barnets/ungdomens ålder.

Biståndskontoret

Biståndshandläggare, avgiftshandläggare samt handläggare för bostadsanpassningsbidrag.

Biståndshandläggare äldreomsorgen

Biståndshandläggare funktionshinderområdet och socialpsykiatrin

Telefon:

Besöksadress

Postadress

Vård- och omsorgsförvaltningen
Biståndskontoret Eskilstuna kommun
631 86 Eskilstuna

Öppettider

Måndag-fredag kl. 8.00-16.00
Dag före röd dag och klämdag kl. 8.00-13.00

Uppdaterad: 14 april 2021