MENY
Eskilstuna kommun

Team förebygg

Exempelbild

Team förebygg är en del av socialtjänsten och består av sex socialsekreterare som arbetar i några utvalda skolor och bostadsområden i Eskilstuna. Uppdraget är att erbjuda tidiga stödinsatser till föräldrar i syfte att stärka relationen mellan barn och föräldrar och att främja skolnärvaro.

Föräldrafika

Skiftinge
Lyan i Skiftingehus skola, tisdagar 10.00-11.30.
Program.

Fröslunda
Mötesplats Fröet, onsdagar 8.30-10.00.
Program.

Nyfors
Mötesplats Nyfors, onsdagar 8.30-10.00.
Program.

Årby
Biblioteket i Årbyskolan, torsdagar 8.30-10.00.
Program.

Lagersberg
Fritidsgården på Lagersbergsskolan, torsdagar ojämna veckor 8.30-10.00.
Program.

Framtidscafé

Årby
15 mars
26 april
25 maj (information kommer senare)

Fröslunda
21 mars
18 april
16 maj (information kommer senare)

I de utvalda skolorna deltar vi i deras elevhälsoteam och finns som ett stöd för all skolpersonal kring sociala frågor och föräldrakontakt.

Tillsammans med skolpersonal träffar vi föräldrar som behöver stöd. Ofta ger vi information om vilket stöd som finns att få i kommunen i så kallad serviceinsats där samtalen inte dokumenteras eller registreras.

Vi kan också vara med på föräldramöten eller hålla i information för skolpersonal om exempelvis orosanmälningar. I samarbete med skolor håller vi även i föräldrautbildningen Alla Barn i Centrum (ABC) och Agera Tillsammans som är ett våldsförebyggande program för skolelever.

I de utvalda bostadsområdena handlar arbetet om att bygga relationer och nätverk för att på det sättet nå föräldrar. Det kan handla om att etablera kontakt med professionella aktörer och aktiva föreningar men även enskilda eldsjälar i området.

Dessutom bedriver vi egna aktiviteter i samarbete med skolor och Ung Fritid. En sådan aktivitet är Föräldrafika som vi anordnar på fem olika platser i Eskilstuna. På Föräldrafika får besökarna ta del av samhällsinformation som kan vara till nytta för föräldrar. Vid i stort sett varje tillfälle har vi en gäst som pratar och svarar på frågor utifrån ett visst tema. Föräldrafika är även ett forum för samtal och kontaktskapande mellan föräldrar.

En annan aktivitet vi återkommande arrangerar i några av de bostadsområden där vi verkar är Framtidscafé. Där inbjuds boende i alla åldrar till öppna möten kring aktuella frågor som rör barns och ungdomars framtid.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Team förebygg