MENY
Eskilstuna kommun

Kris- och korttidsinsats - stöd i relationen till barnen

Vi som arbetar med kris- och korttidsinsatsen träffar föräldrar som har barn i åldern 0-18 år. Vi har möjlighet att ha upp till 7 samtal. Samtalen är frivilliga. Samtalsbehandlaren har tystnadsplikt.

Vi möter upp föräldrar som t.ex. tycker olika om hur de ska sätta gränser för barnen, vart barnen ska bo när föräldrarna är separerade, hur de ska stötta barnen i deras skolgång, föräldrar som är oroliga för sina barn och dess utveckling eller är osäkra i föräldrarollen.

Vi träffar den enskilde föräldern som behöver ha stöd i sin föräldraroll och där även barnen får vara med och bli lyssnade på.

Vi träffar även föräldrar som är skilda och där det förekommer konflikter. Föräldrarna behöver då ofta bli bättre på att samarbeta/kommunicera för barnet/barnens situation. 

Vi träffas på Kungsgatan 68 i Eskilstuna, och kan nås via vår mottagningstelefon: 070-167 21 64, vardagar kl.08.00-17.00.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Kris- och korttidsinsats KKI
Besöksadress

Kungsgatan 68