MENY
Eskilstuna kommun

Programgruppen - för unga lagöverträdare

Programgruppen arbetar främst med ungdomar som har dömts till ungdomstjänst eller någon form av program. Vi erbjuder också stöd till ungdomar och familjer, exempelvis genom strukturerade samtal. Man kommer till oss via en socialsekreterare.

Ungdomstjänst
En ungdom som har begått brott, kan vid en rättegång dömas till ungdomstjänst i 20-150 timmar. Det krävs att ungdomen anses lämplig och samtycker till det. Ungdomstjänst består av oavlönat arbete samt deltagande i annan särskilt ordnad verksamhet. Det oavlönade arbetet ska ske på den unges fritid. Det kan utföras t ex i en förening, kommunal verksamhet, trossamfund eller annan samhällsinriktad verksamhet. Den särskilt anordnade verksamheten består av en samtalsserie på 4-8 tillfällen. Det ger ungdomen en möjlighet att tänka igenom sin livssituation och diskutera de brott han/hon har begått.

Ungdomsprogram
En ungdom som har begått brott och av socialsekreterare bedöms som lämplig, kan dömas till att genomföra ett ungdomsprogram. Man kan också få gå ett ungdomsprogram utan en dom. Både ungdomen och föräldrarna måste samtycka till programmet. Syftet är att hjälpa ungdomen att bryta sitt destruktiva beteende och påvisa konsekvenser av sitt eget handlande. Stora delar av programmet är individuellt utformat utifrån ungdomens behov. Ungdomsprogrammet genomförs på fritiden under 10, 15 eller 25 timmar.

ART
ART (Aggression Replacement Training) är en metod för att ge alternativa handlingssätt till att hamna i konflikter. Metoden består av tre delar. Sociala färdigheter innebär att träna sig i olika sociala situationer. Känslokontrollträning syftar till att öka förmågan att känna igen sina kropps- och känslosignaler och hantera dem på ett konstruktivt sätt. Metoden ger konkreta redskap till att klara konfliktsituationer framgångsrikt. Moralträningen går ut på att diskutera och ta ställning till olika moraliska dilemman. Vi arbetar med ART i familjer och med enskilda ungdomar. Tillsammans med familj/ungdom tar vi fram ett individuellt utformat program.

 

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Mottagningsenheten IFO
Öppettider

Måndag till fredag: 10.00-15.30
Lunchstängt: 12.00-13.00

Ändrade öppettider, september-december 2019
Under september till december 2019 kommer mottagningstelefonen ha begränsade telefontider vissa datum och endast vara öppen på eftermiddagen mellan kl. 13.00-15.30. När 016-710 29 77 är stängd kan du kontakta oss via e-post så ringer vi upp dig så fort vi kan.

Datum för ändrade tider är: 19/9, 26/9, 2/10, 3/10, 10/10, 17/10, 24/10, 25/10, 31/10, 6/11, 7/11, 14/11, 20/11, 21/11, 28/11, 4/12, 5/12, 12/12 samt 19/12.

 

Besöksadress

Alva Myrdals gata 5

Postadress

631 86 Eskilstuna